Gewijzigde motie Agema/Geleijnse over het onderzoeken van overlevingskansen bij longkanker (ter vervanging van 29477-593) - Geneesmiddelenbeleid

Deze gewijzigde motie is onder nr. 598 toegevoegd aan dossier 29477 - Geneesmiddelenbeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Geneesmiddelenbeleid; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van de leden Agema en Geleijnse over het onderzoeken van overlevingskansen bij longkanker (t.v.v. 29477-593)
Document­datum 19-06-2019
Publicatie­datum 19-06-2019
Nummer KST29477598
Kenmerk 29477, nr. 598
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

29 477

Geneesmiddelenbeleid

Nr. 598

GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN GELEIJNSE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 593

Voorgesteld 25 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat uit meerdere wetenschappelijke publicaties blijkt dat Nederland achterblijft als het gaat om het percentage patiënten met kanker dat na 5 jaar nog in leven is en dat dit met name geldt voor longkanker;

overwegende, dat de toegang tot kankergeneesmiddelen in Nederland mogelijk onvoldoende is en patiënten te lang moeten wachten op hun behandeling;

verzoekt de regering, te onderzoeken waarom Nederland achterblijft in de overlevingskansen bij longkanker en daarbij de procedures van het Zorginstituut en de sluisperiode te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

Geleijnse

kst-29477-598 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 29 477, nr. 598


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.