29477 NL - beleidsdossier
Geneesmiddelenbeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Geneesmiddelenbeleid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 212 moties ingediend.

3.

Documenten

(1732 stuks)

2 10 maart 2004, brief, nr. 1     KST75014
Brief minister met plan van aanpak implementatietraject maatregelen
publicatie: 19 maart 2004
 
2 2 juli 2004, brief, nr. 2     KST78314
Brief minister met eerste voortgangsrapportage uitvoering middellange termijn geneesmiddelenbeleid
publicatie: 14 juli 2004
 
2 2 juli 2004, brief, nr. 3     KST78388
Brief minister over de bekostiging van dure geneesmiddelen in ziekenhuizen
publicatie: 15 juli 2004
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.