Motie Stoffer/Nijboer over volwaardig meenemen van de gevolgen van ons handelen voor ontwikkelingslanden - Financieel jaarverslag van het Rijk 2018

Deze motie i is onder nr. 29 toegevoegd aan dossier 35200 - Financieel jaarverslag van het Rijk 2018.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Financieel jaarverslag van het Rijk 2018; Motie; Motie van de leden Stoffer en Nijboer over volwaardig meenemen van de gevolgen van ons handelen voor ontwikkelingslanden
Document­datum 06-06-2019
Publicatie­datum 07-06-2019
Nummer KST3520029
Kenmerk 35200, nr. 29
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

35 200

Financieel jaarverslag van het Rijk 2018

Nr. 29

MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN NIJBOER

Voorgesteld 6 juni 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland volgens de Monitor Brede Welvaart 2019 laag scoort op het thema «milieu en grondstoffen»;

overwegende dat dit onder andere komt door de import van metalen en fossiele energiedragers uit ontwikkelingslanden;

overwegende dat onze welvaart niet ten koste mag gaan van de allerarmste en meest kwetsbare mensen in met name ontwikkelingslanden;

verzoekt de regering, de gevolgen van ons handelen voor ontwikkelingslanden volwaardig mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Nijboer

kst-35200-29 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 200, nr. 29


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.