Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 16 mei 2019

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 16 mei 2019
Document­datum 20-05-2019
Publicatie­datum 20-05-2019
Kenmerk 2018A05643 17
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 20 mei 2019

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

BiZa

i.v.m. agendapunt

37

BuZa

i.v.m. agendapunt

36

DEF

i.v.m. agendapunt

8, 48

EU

i.v.m. agendapunt

7, 46

FIN

i.v.m. agendapunt

23, 36, 55, 68, 69

GELO

i.v.m. agendapunt

77

I&W

i.v.m. agendapunt

29

J&V

i.v.m. agendapunt

3, 8

LNV

i.v.m. agendapunt

32

SZW

i.v.m. agendapunt

12

VWS

i.v.m. agendapunt

5, 29

Volgcommissie(s):

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 16 mei 2019

Brievenlijst

 • 1. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Activiteiten commissie

 • 2. 
  Agendapunt:    Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor

Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 16 mei 2019

Zaak:    Overig - griffier, C.J.M. Roovers - 14 januari 2019

Herzien overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 16 mei 2019 -2019Z00361

Besluit:    De commissie besluit om het gesprek met de European Citizens Initiative (ECI)

in te plannen op 25 juni 2019 van 16.30 uur tot 17.30 uur. Er zal via een ad-hoc besluitvormingsprocedure deelname worden geïnventariseerd.

Besluit:    Het gesprek met Transparency International over het thema Integriteit kan

plaatsvinden op woensdag 29 mei van 10.00 uur tot 11.00 uur. Er zal via een ad-hoc besluitvorming procedure deelname worden geïnventariseerd.

Besluit:    De commissie besluit tot morgenmiddag (17 mei) te 12.00 uur te wachten of er

tenminste vier leden zich aanmelden voor deelname aan de technische briefing met de Algemene Rekenkamer op 5 juni betreffende het

Verantwoordingsonderzoek BZK. De leden Van den Bosch (VVD), Van der Molen (CDA) en Middendorp hebben zich reeds aangemeld voor deze technische briefing.

 

Besluit:

Het algemeen overleg Woonfraude zal worden ingepland voor donderdag 20

 

juni van 19.00 uur tot 21.00 uur. Indien zich een eerdere mogelijkheid aandient voor het houden van dit AO, dan zal de commissie daarover worden geïnformeerd.

Besluit:

Het verzoek van lid Laan-Geselschap (VVD) om het VAO Novi op korte termijn te houden, zal door de ambtelijke staf worden doorgeleid.

Besluit:

De commissie stemt in met het voorstel om het algemeen overleg Energiebesparing gebouwen/ aardgasvrije wijken in te plannen in juni 2019 (AO van 2 uur), indien de reeds toegezegde brief van de minister BZK over de evaluatie van de eerste tranche proeftuinen aardgasvrije wijken en een appreciatie van het kabinet richting een nieuwe uitvraag uiterlijk op 31 mei

2019 naar de Kamer is toegezonden.

 • 3. 
  Agendapunt:

Algemene Zaken

Geen agendapunten

Binnenlandse Zaken

Landelijke rapportage discriminatiecijfers over 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 april 2019

Landelijke rapportage discriminatiecijfers over 2018 - 30950-174

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Discriminatie.

J&V

 • 4. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een evaluatie van de verkiezingen voor de provinciale staten

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 april 2019

Reactie op verzoek commissie over een evaluatie van de verkiezingen voor de provinciale staten - 35165-2

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Kiesrecht op 19 juni 2019.

 • 5. 
  Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 januari 2019, over gemeenten die weigeren dakloze mensen in te schrijven in de Basisregistratie personen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 24 april 2019

Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 januari 2019, over gemeenten die weigeren dakloze mensen in te schrijven in de Basisregistratie personen - 27859-134

Besluit:

Agenderen voor het plenair debat waartoe de Kamer bij de RvW op 29 januari jl. bij meerderheid heeft besloten.

Volgcommissie(s):

VWS

 • 6. 
  Agendapunt:

Uitvoering van de motie van het lid Van den Bosch c.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam (Kamerstuk 34827-6)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 april 2019

Uitvoering van de motie van het lid Van den Bosch c.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam (Kamerstuk 34827-6) - 34827-7

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Nieuw Beleidskader gemeentelijke herindeling op 4 juli 2019.

 • 7. 
  Agendapunt:

Actualisatie overzicht EU-wetgevingsdossiers BZK 1e kwartaal 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 april 2019

Actualisatie overzicht EU-wetgevingsdossiers BZK 1e kwartaal 2019 - 221122790

Besluit:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aangenomen.

EU

 • 8. 
  Agendapunt:

Jaarverslag van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) over de periode 2018-2019

Zaak:

Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 25 april 2019

Jaarverslag van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) over de periode 2018-2019 - 29924-183

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het algemeen overleg IVD-aangelegenheden op 27 juni 2019. DEF, J&V

 • 9. 
  Agendapunt:

Eindadvies DINGtiid Bestuursafspraak Friese taal en cultuur 2019-2023

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 april 2019

Eindadvies DINGtiid Bestuursafspraak Friese taal en cultuur 2019-2023 -35000-VII-95

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) op 26 juni 2019.

 • 10. 
  Agendapunt:

Uitstel toezending reactie over de uitvoering van de motie van het lid Özütok over de financiering van de nationale slavernijherdenking (Kamerstuk 35000-VII-18)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 april 2019

Uitstel toezending reactie over de uitvoering van de motie van het lid Özütok over de financiering van de nationale slavernijherdenking - 35000-VII-96

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 11. 
  Agendapunt:

Invoering benchmark lokale lasten

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 april 2019

Invoering benchmark lokale lasten - 35000-B-9

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Lokale democratie op 27 juni 2019.

 • 12. 
  Agendapunt:

Reactie op motie van het lid Van Brenk over het maximaal benutten van ruimte voor instroom van 50-plussers bij de rijksoverheid (Kamerstuk 29544-861)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 april 2019

Reactie op motie van het lid Van Brenk over het maximaal benutten van ruimte voor instroom van 50-plussers bij de rijksoverheid - 29544-913

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het algemeen overleg Functioneren rijksdienst op 3 juli 2019. SZW

 • 13. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake het bericht dat gemeenten de nieuwe richtlijnen voor transparante verkiezingsuitslagen per stembureau negeren

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 april 2019

Reactie op verzoek commissie inzake het bericht dat gemeenten de nieuwe richtlijnen voor transparante verkiezingsuitslagen per stembureau negeren -35165-3

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Kiesrecht op 19 juni 2019.

 • 14. 
  Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 april 2019, over het oordeel van de VN dat mensenrechten worden aangetast door beleggers

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 april 2019

Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 april 2019, over het oordeel van de VN dat mensenrechten worden aangetast door beleggers - 32847-518

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 15. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de brief van het Kronenburgerforum

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 april 2019

Reactie op verzoek commissie over de brief van het Kronenburgerforum -2019Z08831

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 16. 
  Agendapunt:

Uitkomsten triloog over verordening biometrie op identiteitskaarten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 30 april 2019

Uitkomsten triloog over verordening biometrie op identiteitskaarten - 25764119

Besluit:

Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Paspoorten en e-ID.

 • 17. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de beantwoording van de brief over vergeten slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 april 2019

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de beantwoording van de brief over vergeten slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog - 2019Z08874

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren. De commissie VWS wordt als volgcommissie betrokken.

 • 18. 
  Agendapunt:

Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Zaak:

Begroting - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 18 maart 2019 Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten - 35166

Besluit:

Agenderen voor een wetgevingsoverleg op maandag 3 juni van 11:00 - 16:00 uur.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Voorzitter van de Tweede

Kamer, K. Arib (PvdA) - 7 mei 2019

Nota naar aanleiding van het verslag - 35166-6

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van de raming in het Wetgevingsoverleg.

 • 19. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de antwoorden op vragen commissie over de voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-jaarrapportage 2017 (Kamerstuk 30111-119)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 7 mei 2019

Antwoorden op vragen commissie naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-jaarrapportage 2017 - 30111-121

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 20. 
  Agendapunt:

Uitstel toezending nota n.a.v. het nader verslag inzake Wet digitale overheid (Kamerstuk 34972)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 7 mei 2019

Uitstel toezending nota naar aanleiding van het nader verslag inzake Wet digitale overheid - 34972-9

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 21. 
  Agendapunt:

Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 9 mei 2019 Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie - 35202-(R2126)

Besluit:

Aanhouden tot het advies van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop zullen zijn ontvangen.

 • 22. 
  Agendapunt:

Nieuwe stembiljetten

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 mei 2019

Nieuwe stembiljetten - 35165-4

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Kiesrecht op 19 juni 2019.

 • 23. 
  Agendapunt:

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek

2018 bij het Provinciefonds (C)

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene

Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Provinciefonds (C) - 35200-C-2

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

FIN

 • 24. 
  Agendapunt:

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Besluit op een Wob verzoek met betrekking tot de Structuurvisie Buisleidingen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 april 2019

Besluit op een Wob verzoek met betrekking tot de Structuurvisie Buisleidingen -33473-8

Besluit:

De brief wordt betrokken bij het VAO NOVI

 • 25. 
  Agendapunt:

Stand van zaken heffingsvermindering van de verhuurderheffing voor verduurzaming van huurwoningen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 april 2019

Stand van zaken heffingsvermindering van de verhuurderheffing voor verduurzaming van huurwoningen - 30196-646

Besluit:

Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Energiebesparing gebouwen (voor het zomerreces, zie ook de besluitvorming bij agendapunt 2).

 • 26. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene Woningwet (Kamerstuk 32847-470)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 april 2019

Beantwoording vragen commissie over maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene Woningwet - 32847-517

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Evaluatie herziene Woningwet/Huurakkoord/Woningcorporaties op 4 juni 2019.

 • 27. 
  Agendapunt:

Verstrekte opdracht prof. Van den Dobbelsteen en overzicht architecten, adviseurs en uitvoerende partijen renovatie Binnenhof

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 23 april 2019

Verstrekte opdracht prof. Van den Dobbelsteen en overzicht architecten, adviseurs en uitvoerende partijen renovatie Binnenhof - 34293-55

Besluit:

Desgewenst betrokken bij het VAO Renovatie Binnenhof d.d. 23 april 2019.

 • 28. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake brief van Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB), DGMR en Efectis over breedplaatvloeren en brandveiligheid

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 april 2019

Reactie op verzoek commissie inzake brief van Stichting Expertise-centrum Regelgeving Bouw (ERB), DGMR en Efectis over breedplaatvloeren en brandveiligheid - 28325-196

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

 • 29. 
  Agendapunt:

Reactie op het advies 'De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid' van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 april 2019

Reactie op het advies 'De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid' van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) -33118-117

Besluit:

T.z.t. agenderen voor een algemeen overleg over het ontwerp-NOVI dat naar verwachting de Kamer rond 1 juni 2019 zal bereiken.

Volgcommissie(s):

VWS, I&W

 • 30. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de bijna-energieneutrale gebouwen (BENG-eisen)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 april 2019

Reactie op verzoek commissie over de bijna-energieneutrale gebouwen (BENG-eisen) - 30196-648

Besluit:

De commissie stemt in met het organiseren van een technische briefing, na ontvangst van het beleidsvoorstel BENG-eisen

Noot:

Het beleidsvoorstel BENG-eisen zal naar verwachting rond 10 juni 2019 bij de Kamer worden voorgehangen. De voorhangtermijn bedraagt 4 weken.

Besluit:

De commissie stemt in met het inplannen van een schriftelijk overleg met een inbrengdatum op een week na de technische briefing over het beleidsvoorstel BENG-eisen.

 • 31. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negentiende tranche) (Kamerstuk 32127-233) en het Experiment energieprestatiecoëfficiënt (EPC) Amsterdam (Kamerstukken 30196-32847-620)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 7 mei 2019

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negentiende tranche) en het

Experiment energieprestatiecoëfficiënt (EPC) Amsterdam - 32127-234

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 32. 
  Agendapunt:

Beleidsreactie op de uitkomsten van de enquête over agrarische leegstand

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 mei 2019

Beleidsreactie op de uitkomsten van de enquête over agrarische leegstand en ruimtelijk instrumentarium - 29383-321

Besluit:

Volgcommissie(s):

De brief wordt betrokken bij het VAO NOVI

LNV

 • 33. 
  Agendapunt:

Uitkomsten bestuurlijke overleggen REOS voorjaar 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 mei 2019

Uitkomsten bestuurlijke overleggen REOS voorjaar 2019 - 34682-9

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Bouwopgave op 5 juni 2019

 • 34. 
  Agendapunt:

Overig

Toestemming voor deelname aan rondetafelgesprek over woonfraude op 17 april 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees 16 april 2019

Toestemming voor deelname aan rondetafelgesprek over woonfraude op 17 april 2019 - 2019Z07792

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 35. 
  Agendapunt:

Brief van het Presidium inzake aanbevelingen werkgroep 'Integriteit leden van de Tweede Kamer'

Zaak:

Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 17 april 2019 Brief van het Presidium inzake aanbevelingen werkgroep 'Integriteit leden van de Tweede Kamer' - 35166-5

Besluit:

De commissie besluit tot het voeren van een schriftelijk overleg waarvoor de inbrengdatum wordt vastgesteld op donderdag 23 mei 2019 te 14.00 uur.

 • 36. 
  Agendapunt:

Aanbieding rapport 'Zicht op revolverende fondsen van het Rijk'

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 16 april 2019

Aanbieding rapport 'Zicht op revolverende fondsen van het Rijk' - 31865-133

Besluit:

Minister BZK vragen te reageren op de bevindingen in het rapport van de Algemene Rekenkamer "Zicht oprevolverende fondsen van het Rijk" die betrekking hebben op het beleidsterrein van Binnenlandse Zaken vóór de behandeling van het Jaarverslag 2018.

Volgcommissie(s):

FIN, BuZa

 • 37. 
  Agendapunt:

Handreiking ambtelijke bijstand bij initiatiefwetgeving

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 10 april 2019 Handreiking ambtelijke bijstand bij initiatiefwetgeving - 35000-84

Besluit:

Volgcommissie(s):

Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

BiZa

 • 38. 
  Agendapunt:

Jaarverslag 2018 Raad voor het Openbaar Bestuur

Zaak:

Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 mei 2019

Jaarverslag 2018 Raad voor het Openbaar Bestuur - 2019Z09210

Besluit:

Via de e-mail zal worden geïnventariseerd of er belangstelling is voor een gesprek met de Raad voor het Openbaar Bestuur. Dit gesprek zal doorgang vinden indien zich tenminste vier leden en een voorzitter hiervoor aanmelden.

 • 39. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Wilders en De Graaf betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, G. Wilders (PVV) - 21 september 2018 Voorstel van wet van de leden Wilders en De Graaf betreffende het verbod van

Besluit:

bepaalde islamitische uitingen - 35039

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 6 juni 2019 te 14.00 uur.

 • 40. 
  Agendapunt:

Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2018

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 13 mei 2019

Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2018 - 35000-III-10

Besluit:

Betrekken bij de behandeling van het Jaarverslag 2018.

 • 41. 
  Agendapunt:

Toegevoegde agendapunten

Brief van het Presidium inzake verzoek aan staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over voortgang renovatie Binnenhof

Zaak:

Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 3 april 2019 Brief van het Presidium inzake verzoek aan staatssecretaris van Binnenlandse

Besluit:

Zaken en Koninkrijksrelaties over voortgang renovatie Binnenhof - 34293-70 Betrekken bij dossier Renovatie Binnenhof.

 • 42. 
  Agendapunt:

Brief van het Presidium inzake verzoek aan staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over voortgang renovatie Binnenhof

Zaak:

Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 24 april 2019 Brief van het Presidium inzake verzoek aan staatssecretaris van Binnenlandse

Besluit:

Zaken en Koninkrijksrelaties over voortgang renovatie Binnenhof - 34293-71 Betrekken bij dossier Renovatie Binnenhof.

 • 43. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek Presidium inzake voortgang renovatie Binnenhof

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 25 april 2019

Reactie op verzoek Presidium inzake voortgang renovatie Binnenhof - 34293-72

Besluit:

Betrekken bij dossier Renovatie Binnenhof.

 • 44. 
  Agendapunt:

Brief van het Presidium inzake verzoek aan staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over nadere informatie voortgang renovatie Binnenhof

Zaak:

Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 25 april 2019 Brief van het Presidium inzake verzoek aan staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over nadere informatie voortgang renovatie Binnenhof - 34293-73

Besluit:

Betrekken bij dossier Renovatie Binnenhof.

 • 45. 
  Agendapunt:

Reactie op het IRMA-manifest

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 14 mei 2019

Reactie op het IRMA-manifest - 26643-609

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Digitale overheid op 16 mei 2019.

 • 46. 
  Agendapunt:

Voortgang uitvoering EU Actieplan tegen desinformatie i

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 mei 2019

Voortgang uitvoering EU Actieplan tegen desinformatie i - 30821-74

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Desinformatie en digitale inmenging op 21 mei 2019.

Volgcommissie(s):

EU

 • 47. 
  Agendapunt:

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018 - 31490-249

Besluit:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019

 • 48. 
  Agendapunt:

Uitstel gesprek Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

Zaak:

Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 13 mei

2019

Besluit:

Uitstel gesprek Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) - 29924-185 Minister van Defensie verzoeken om de Kamer tijdig vóór het algemeen overleg IVD-aangelegenheden dd. 27 juni 2019 te informeren over het resultaat van het gesprek

Volgcommissie(s):

DEF

 • 49. 
  Agendapunt:

Vervolg vervanging certificaten PKIoverheid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 14 mei 2019

Vervolg vervanging certificaten PKIoverheid - 26643-608

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Digitale overheid op 16 mei 2019.

 • 50. 
  Agendapunt:

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Algemene Zaken (III)

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene

Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Algemene Zaken (III) - 35200-III-2

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2019 te 14.00 uur

 • 51. 
  Agendapunt:

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene

Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) - 35200-VII-2

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 23 mei 2019 te 14.00 uur

Besluit:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

 • 52. 
  Agendapunt:

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB)

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene

Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) - 35200-IIB-2

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 23 mei 2019 te 14.00 uur.

Besluit:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

 • 53. 
  Agendapunt:

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij de Staten-Generaal (IIA)

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene

Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij de Staten-Generaal (IIA) - 35200-IIA-2

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 23 mei 2019 te 14.00 uur.

Besluit:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

 • 54. 
  Agendapunt:

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij de Koning (I)

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene

Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij de Koning (I) - 35200-I-2

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2019 te 14.00 uur

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Gemeentefonds (B)

 • 55. 
  Agendapunt:
 

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene

Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Gemeentefonds (B) - 35200-B-2

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 mei 2019 te 14.00 uur

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

FIN

 • 56. 
  Agendapunt:

Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 15 mei 2019 Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2018 - 35200-III-1

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 23 mei 2019 te 14.00 uur.

 • 57. 
  Agendapunt:

Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2018 - 35200-IIB-1

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 23 mei 2019 te 14.00 uur.

Besluit:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

 • 58. 
  Agendapunt:

Jaarverslag Staten-Generaal 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Jaarverslag Staten-Generaal 2018 - 35200-IIA-1

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 23 mei 2019 te 14.00 uur.

Besluit:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

 • 59. 
  Agendapunt:

Jaarverslag van de Koning 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 15 mei 2019 Jaarverslag van de Koning 2018 - 35200-I-1

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 23 mei 2019 te 14.00 uur.

 • 60. 
  Agendapunt:

Jaarverslag Provinciefonds 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Jaarverslag Provinciefonds 2018 - 35200-C-1

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 23 mei 2019 te 14.00 uur.

Besluit:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

 • 61. 
  Agendapunt:

Jaarverslag Gemeentefonds 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Jaarverslag Gemeentefonds 2018 - 35200-B-1

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 23 mei 2019 te 14.00 uur.

Besluit:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

 • 62. 
  Agendapunt:

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 -35200-VII-1

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 23 mei 2019 te 14.00 uur.

Besluit:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

 • 63. 
  Agendapunt:

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 -35200-VII

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 23 mei 2019 te 14.00 uur.

Besluit:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

 • 64. 
  Agendapunt:

Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2018

Zaak:

Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 15 mei 2019 Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2018 - 35200-III

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 23 mei 2019 te 14.00 uur.

 • 65. 
  Agendapunt:

Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2018

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2018 - 35200-IIB

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op

23 mei 2019 te 14.00 uur.

Besluit:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

 • 66. 
  Agendapunt:

Slotwet Staten-Generaal 2018

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Slotwet Staten-Generaal 2018 - 35200-IIA

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op

23 mei 2019 te 14.00 uur.

Besluit:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

 • 67. 
  Agendapunt:

Slotwet van de Koning 2018

Zaak:

Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 15 mei 2019 Slotwet van de Koning 2018 - 35200-I

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op

23 mei 2019 te 14.00 uur.

 • 68. 
  Agendapunt:

Slotwet Provinciefonds 2018

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Slotwet Provinciefonds 2018 - 35200-C

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op

23 mei 2019 te 14.00 uur.

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

FIN

 • 69. 
  Agendapunt:

Slotwet Gemeentefonds 2018

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Slotwet Gemeentefonds 2018 - 35200-B

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is centraal vastgesteld op

23 mei 2019 te 14.00 uur.

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

FIN

 

Rondvraag

 • 70. 
  Agendapunt:
 
 • 70. 
  Agendapunt:

Verzoek van het lid Van der Molen om het algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) op een later tijdstip in te plannen om een belangenorganisatie in de gelegenheid te stellen om voorafgaand aan dit algemeen overleg een petitie te laten aanbieden m.b.t. de BFTK.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. van der Molen (CDA) - 18 april 2019

Verzoek van het lid Van der Molen om het algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) op een later tijdstip in te plannen om een belangenorganisatie in de gelegenheid te stellen om voorafgaand aan dit algemeen overleg een petitie te laten aanbieden m.b.t. de BFTK. - 2019Z08130

Besluit:

De commissie stemt in met het voorstel om een petitieaanbieding te organiseren voorafgaand aan het algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK). Deze petitieaanbieding vindt plaats op 26 juni 2019 van 10.30 uur tot 10.45 uur en de convocatie wordt u zo spoedig mogelijk toegezonden.

 • 71. 
  Agendapunt:

Vooraankondiging op de stafnotitie van de voorbereidingsgroep lokale democratie m.b.t. het voorstel om de minister BZK te verzoeken in te gaan op de onderzoeksrapporten die de commissie heeft laten vervaardigen door de Universiteit Tilburg en de Universiteit Twente aan de hand van een reactie op de aanbevelingen uit de onderzoeksrapporten

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, C.J.M. Roovers - 13 mei 2019 Vooraankondiging voor een notitie van de voorbereidingsgroep lokale democratie om een kabinetsreactie te vragen op punten uit de door hen uitgezette onderzoeken. - 2019Z09306

Besluit:

De commissie stemt in met het voorstel om de minister van BZK te vragen om een reactie op de twee uitgevoerde onderzoeken en daarbij antwoord te geven op de aanbevelingen van de onderzoekers van de universiteiten Tilburg en Twente. De minister zal worden verzocht om haar reactie tijdig voor het algemeen overleg Lokale democratie op 27 juni 2019 naar de Kamer toe te sturen.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 14 mei 2019

Stafnotitie inzake onderzoeken lokale democratie - 2019Z09413

Besluit:

Ter informatie.

 • 72. 
  Agendapunt:

Vooraankondiging van het ministerie dat er zo spoedig mogelijk een brief naar de Kamer wordt gestuurd inzake de aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, C.J.M. Roovers - 13 mei 2019 Vooraankondiging van het ministerie dat er zo spoedig mogelijk een brief naar de Kamer wordt gestuurd inzake de aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet - 2019Z09307

Besluit:

Ter informatie.

 • 73. 
  Agendapunt:

Verzoeken van het lid Krol (50PLUS) om een appreciatie te vragen op de motie van de minister van BZK (28325-190) voorafgaand aan de stemming volgende week en een brief te ontvangen van de minister

BZK op de berichtgeving Schreeuwend tekort aan appartementen voor ouderen, markt oververhit', te ontvangen voor het AO Bouwopgave op

5 juni 2019).

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.C.M. Krol (50PLUS) - 15 mei 2019

Verzoek van het lid Krol (50PLUS) inzake gewijzigde motie 28 325 nr. 190. De wijziging is in Parlis doorgevoerd. Omdat de motie eerder aangehouden was, het verzoek om een appreciatie van de minister van BZK, voorafgaand aan de stemming volgende week. Het oordeel van de minister graag aanvragen via de commissie. Het tweede verzoek inzake een aanvullend agendapunt voor het AO Bouwopgave van 5 juni. Graag aan toevoegen: 'bouwen voor senioren', naar aanleiding van bericht 'Schreeuwend tekort aan appartementen voor ouderen, markt oververhit'. Graag voorafgaand aan het AO een brief van de minister over het bericht. - 2019Z09515

Besluit:

De commissie stemt in met het voorstel om de minister BZK te vragen om appreciatie van de eerder aangehouden, nu gewijzigde motie, 28 325 nr.190 tijdig naar de Kamer te sturen, voorafgaand aan de stemming volgende week.

Besluit:

De commissie stemt ook in met het voorstel om een reactie te vragen aan de minister BZK op de berichtgeving 'bouwen voor senioren', naar aanleiding van bericht 'Schreeuwend tekort aan appartementen voor ouderen, markt oververhit'. De minister zal worden verzocht om haar reactie tijdig voor het algemeen overleg Bouwopgave van 5 juni 2019 naar de Kamer te sturen. De minister zal tevens worden verzocht om in haar brief in te gaan op de aangehouden/aangenomen moties m.b.t. ouderenhuisvesting.

 • 74. 
  Agendapunt:

Verzoek van het lid Den Boer (D66) om een kabinetsreactie vragen op het rapport van de werkgroep Lokale Rekenkamers dat recent is gepubliceerd (zie bijlage)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.G.W. den Boer (D66) - 15 mei 2019

Verzoek van het lid Den Boer (D66) om een kabinetsreactie vragen op het rapport van de werkgroep Lokale Rekenkamers dat recent is gepubliceerd (zie bijlage) - 2019Z09518

Besluit:

De commissie stemt in met het voorstel om een kabinetsreactie te vragen aan de minister BZK over het rapport van de werkgroep Lokale Rekenkamers dat recent is gepubliceerd.

 • 75. 
  Agendapunt:

Verzoeken van de leden Koerhuis (VVD), Beckerman (SP) en Ronnes (CDA) met betrekking tot burenoverlast.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, C.J.M. Roovers - 15 mei 2019 Verzoeken van de leden Koerhuis (VVD), Beckerman (SP) en Ronnes (CDA) om:

 • 1) 
  een uitgebreide brief te vragen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitzending van de Monitor op 5 mei over burenoverlast. De leden verzoeken de minister met voorstellen te komen hoe woningcorporaties toch de genoemde gedragsaanwijzingen gaan uitvoeren en hoe eventueel deze burenoverlast nog meer kan worden tegengegaan.
 • 2) 
  een rondetafelgesprek te organiseren in de tweede of derde week van juni 2019 over burenoverlast en daarbij de genoemde partijen in ieder geval hiervoor uit te nodigen. De minister BZK zal worden gevraagd om de onder één genoemde brief uiterlijk een volle week voor het rondetafelgesprek naar de Kamer te sturen.

Besluit:

 • 3) 
  een algemeen overleg in september 2019 in te plannen met de minister BZK over het onderwerp burenoverlast. - 2019Z09512

De commissie besluit om de minister BZK te verzoeken te reflecteren op de uitzending van de Monitor van 5 mei met betrekking tot de berichtgeving over burenoverlast. Na ommekomst van de reactie van de minister BZK zal de commissie nader besluiten of zij een rondetafelgesprek en/of een algemeen overleg (in september) wenst in te plannen.

 • 76. 
  Agendapunt:

Verzoek van het lid Van Gent (VVD) om een reactie te vragen aan de minister van BZK op het bericht van de NOS over 'Dubbel stemmen voor Europees Parlement mag niet, maar kan wel'.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T. van Gent (VVD) -16 mei 2019

Besluit:

Verzoek van het lid Van Gent (VVD) om een reactie te vragen aan de minister van BZK op het bericht van de NOS over 'Dubbel stemmen voor Europees Parlement mag niet, maar kan wel' (zie bijlage). Hiervoor zijn reeds in 2009 vragen gesteld door het lid Ten Broeke (2009D27477) en in 2014 heeft de minister van BZK een brief gestuurd (31142-43). - 2019Z09700

De commissie stemt in met het voorstel om een reactie te vragen aan de minister BZK over de berichtgeving m.b.t. dubbel stemmen. De minister zal worden verzocht om haar reactie tijdig voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 23 mei naar de Kamer te sturen.

 • 77. 
  Agendapunt:

Uitnodiging van de Gemeente Den Haag voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken om zich op de hoogte te laten stellen van de procedure zoals die door de gemeente Den Haag wordt uitgevoerd voor het stemmen van Nederlanders in het buitenland.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, C.J.M. Roovers - 16 mei 2019 Uitnodiging van de Gemeente Den Haag voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken om zich op de hoogte te laten stellen van de procedure zoals die door de gemeente Den Haag wordt uitgevoerd voor het stemmen van Nederlanders in het buitenland. - 2019Z09709

Besluit:

De commissie besluit om vandaag via een ad hoc-besluitvormingsprocedure deelname te inventariseren van de leden aan één of meerdere onderdelen van het programma van de Gemeente Den Haag m.b.t. de procedures van stemmen van Nederlanders in het buitenland. De activiteit zal als commissieactiviteit doorgang vinden indien er tenminste vier leden en een voorzitter hieraan deelnemen.

Volgcommissie(s):

GELO

Besloten gedeelte

Geen agendapunten

Griffier:

C.J.M. Roovers

Activiteitnummer:

2018A05643

17

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.