Herziene agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 16 mei 2019

1.

Kerngegevens

Officiële titel Herziene agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 16 mei 2019
Document­datum 14-05-2019
Publicatie­datum 15-05-2019
Kenmerk C.J.M. Roovers 2018A05643 16
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 15 mei 2019

Noot:    Herziene agenda i.v.m. toevoeging nieuwe agendapunten *)

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

Volgcommissie(s):

BiZa

i.v.m. agendapunt

37

 

BuZa

i.v.m. agendapunt

36

 

DEF

i.v.m. agendapunt

8, 48

 

EU

i.v.m. agendapunt

7, 46

 

FIN

i.v.m. agendapunt

23, 36, 55, 68, 69

 

I&W

i.v.m. agendapunt

29

 

J&V

i.v.m. agendapunt

3, 8

 

LNV

i.v.m. agendapunt

32

 

SZW

i.v.m. agendapunt

12

 

VWS

i.v.m. agendapunt

5, 29

Activiteit:

Datum:

Tijd:

Openbaar/besloten:

Procedurevergadering

donderdag 16 mei 2019 11.30 - 12.30 uur openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering

Brievenlijst

 • 1. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
 • 2. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Activiteiten commissie

Overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 16 mei 2019

Overig - griffier, C.J.M. Roovers - 14 januari 2019

Herzien overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor

Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 16 mei 2019 -

2019Z00361

Ter bespreking.

Algemene Zaken

Geen agendapunten Binnenlandse Zaken

 
 • 3. 
  Agendapunt:

Landelijke rapportage discriminatiecijfers over 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 april 2019

Landelijke rapportage discriminatiecijfers over 2018 - 30950-174

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het algemeen overleg Discriminatie.

J&V

 • 4. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een evaluatie van de verkiezingen voor de provinciale staten

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 april 2019

Reactie op verzoek commissie over een evaluatie van de verkiezingen voor de provinciale staten - 35165-2

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Kiesrecht op 19 juni 2019.

 • 5. 
  Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 januari 2019, over gemeenten die weigeren dakloze mensen in te schrijven in de Basisregistratie personen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 24 april 2019

Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 januari 2019, over gemeenten die weigeren dakloze mensen in te schrijven in de Basisregistratie personen - 27859-134

Voorstel:

Agenderen voor het plenair debat waartoe de Kamer bij de RvW op 29 januari jl. bij meerderheid heeft besloten.

Volgcommissie(s):

VWS

 • 6. 
  Agendapunt:

Uitvoering van de motie van het lid Van den Bosch c.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam (Kamerstuk 34827-6)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 april 2019

Uitvoering van de motie van het lid Van den Bosch c.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam (Kamerstuk 34827-6) - 34827-7

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Nieuw Beleidskader gemeentelijke herindeling op 4 juli 2019.

 • 7. 
  Agendapunt:

Actualisatie overzicht EU-wetgevingsdossiers BZK 1e kwartaal 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 april 2019

Actualisatie overzicht EU-wetgevingsdossiers BZK 1e kwartaal 2019 - 221122790

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen.

EU

 • 8. 
  Agendapunt:

Jaarverslag van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) over de periode 2018-2019

Zaak:

Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 25 april 2019 Jaarverslag van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) over de periode 2018-2019 - 29924-183

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het algemeen overleg IVD-aangelegenheden op 27 juni 2019 DEF, J&V

 • 9. 
  Agendapunt:

Eindadvies DINGtiid Bestuursafspraak Friese taal en cultuur 20192023

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 april 2019

Eindadvies DINGtiid Bestuursafspraak Friese taal en cultuur 2019-2023 -35000-VII-95

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) op 26 juni 2019.

 • 10. 
  Agendapunt:

Uitstel toezending reactie over de uitvoering van de motie van het lid Özütok over de financiering van de nationale slavernijherdenking (Kamerstuk 35000-VII-18)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 april 2019

Uitstel toezending reactie over de uitvoering van de motie van het lid Özütok over de financiering van de nationale slavernijherdenking - 35000-VII-96

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 11. 
  Agendapunt:

Invoering benchmark lokale lasten

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 april 2019

Invoering benchmark lokale lasten - 35000-B-9

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Lokale democratie op 27 juni 2019.

 • 12. 
  Agendapunt:

Reactie op motie van het lid Van Brenk over het maximaal benutten van ruimte voor instroom van 50-plussers bij de rijksoverheid (Kamerstuk 29544-861)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 april 2019

Reactie op motie van het lid Van Brenk over het maximaal benutten van ruimte voor instroom van 50-plussers bij de rijksoverheid - 29544-913

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het algemeen overleg Functioneren rijksdienst op 3 juli 2019. SZW

 • 13. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake het bericht dat gemeenten de nieuwe richtlijnen voor transparante verkiezingsuitslagen per stembureau negeren

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 april 2019

Reactie op verzoek commissie inzake het bericht dat gemeenten de nieuwe richtlijnen voor transparante verkiezingsuitslagen per stembureau negeren -35165-3

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Kiesrecht op 19 juni 2019.

 • 14. 
  Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 april 2019, over het oordeel van de VN dat mensenrechten worden aangetast door beleggers

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 april 2019

Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 april 2019, over het oordeel van de VN dat mensenrechten worden aangetast door beleggers - 32847-518

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 15. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de brief van het Kronenburgerforum

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 april 2019

Reactie op verzoek commissie over de brief van het Kronenburgerforum -2019Z08831

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 16. 
  Agendapunt:

Uitkomsten triloog over verordening biometrie op identiteitskaarten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 30 april 2019

Uitkomsten triloog over verordening biometrie op identiteitskaarten - 25764119

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Paspoorten en e-ID.

 • 17. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de beantwoording van de brief over vergeten slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 april 2019

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de beantwoording van de brief over vergeten slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog - 2019Z08874

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 18. 
  Agendapunt:

Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Zaak:

Begroting - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 18 maart 2019 Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten - 35166

Voorstel:

Agenderen voor een wetgevingsoverleg op maandag 3 juni van 11:00 - 16:00 uur.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 7 mei 2019

Nota naar aanleiding van het verslag - 35166-6

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van de raming in het Wetgevingsoverleg.

 • 19. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de antwoorden op vragen commissie over de voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-jaarrapportage 2017 (Kamerstuk 30111-119)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 7 mei 2019

Antwoorden op vragen commissie naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-jaarrapportage 2017 - 30111-121

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen of aanmelden voor een VSO.

 • 20. 
  Agendapunt:

Uitstel toezending nota n.a.v. het nader verslag inzake Wet digitale overheid (Kamerstuk 34972)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 7 mei 2019

Uitstel toezending nota naar aanleiding van het nader verslag inzake Wet digitale overheid - 34972-9

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 21. 
  Agendapunt:

Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 9 mei 2019 Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie - 35202-(R2126)

Voorstel:

Aanhouden tot het advies van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop zullen zijn ontvangen.

 • 22. 
  Agendapunt:

Nieuwe stembiljetten

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 mei 2019

Nieuwe stembiljetten - 35165-4

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Kiesrecht op 19 juni 2019.

 • 23. 
  Agendapunt:

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Provinciefonds (C)

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene

Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Provinciefonds (C) - 35200-C-2

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

FIN

 • 24. 
  Agendapunt:

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Besluit op een Wob verzoek met betrekking tot de Structuurvisie Buisleidingen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 april 2019

Besluit op een Wob verzoek met betrekking tot de Structuurvisie Buisleidingen - 33473-8

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij VAO NOVI.

 • 25. 
  Agendapunt:

Stand van zaken heffingsvermindering van de verhuurderheffing voor verduurzaming van huurwoningen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 april 2019

Stand van zaken heffingsvermindering van de verhuurderheffing voor verduurzaming van huurwoningen - 30196-646

Voorstel:

Agenderen voor een algemeen overleg.

 • 26. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene Woningwet (Kamerstuk 32847-470)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 april 2019

Beantwoording vragen commissie over maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene Woningwet - 32847-517

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Evaluatie herziene Woningwet/Huurakkoord/Woningcorporaties op 4 juni 2019.

 • 27. 
  Agendapunt:

Verstrekte opdracht prof. Van den Dobbelsteen en overzicht architecten, adviseurs en uitvoerende partijen renovatie Binnenhof

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 23 april 2019

Verstrekte opdracht prof. Van den Dobbelsteen en overzicht architecten, adviseurs en uitvoerende partijen renovatie Binnenhof - 34293-55

Voorstel:

Desgewenst betrokken bij VAO Renovatie Binnenhof dd. 23 april 2019 en/of de stemmingen over de moties ingediend tijdens het VAO.

 • 28. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake brief van Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB), DGMR en Efectis over breedplaatvloeren en brandveiligheid

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 april 2019

Reactie op verzoek commissie inzake brief van Stichting Expertise-centrum Regelgeving Bouw (ERB), DGMR en Efectis over breedplaatvloeren en brandveiligheid - 28325-196

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 29. 
  Agendapunt:

Reactie op het advies 'De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid' van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 april 2019

Reactie op het advies 'De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid' van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) -33118-117

Voorstel:

T.z.t. agenderen voor een algemeen overleg over het ontwerp-NOVI dat naar verwachting de Kamer rond 1 juni 2019 zal bereiken.

Volgcommissie(s):

VWS, I&W

 • 30. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de bijna-energieneutrale gebouwen (BENG-eisen)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 april 2019

Reactie op verzoek commissie over de bijna-energieneutrale gebouwen (BENG-eisen) - 30196-648

Voorstel:

Noot:

Technische briefing organiseren na ontvangst beleidsvoorstel BENG-eisen.

Het beleidsvoorstel BENG-eisen zal naar verwachting rond 10 juni 2019 bij de Kamer worden voorgehangen. De voorhangtermijn bedraagt 4 weken.

 • 31. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negentiende tranche) (Kamerstuk 32127-233) en het Experiment energieprestatiecoëfficiënt (EPC) Amsterdam (Kamerstukken 3019632847-620)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 7 mei 2019

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negentiende tranche) en het Experiment energieprestatiecoëfficiënt (EPC) Amsterdam - 32127-234

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen of aanmelden voor een VSO.

 • 32. 
  Agendapunt:

Beleidsreactie op de uitkomsten van de enquête over agrarische leegstand

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 mei 2019

Beleidsreactie op de uitkomsten van de enquête over agrarische leegstand en ruimtelijk instrumentarium - 29383-321

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Desgewenst betrekken bij VAO NOVI.

LNV

 • 33. 
  Agendapunt:

Uitkomsten bestuurlijke overleggen REOS voorjaar 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 mei 2019

Uitkomsten bestuurlijke overleggen REOS voorjaar 2019 - 34682-9

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 34. 
  Agendapunt:

Overig

Toestemming voor deelname aan rondetafelgesprek over woonfraude op 17 april 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 16 april 2019

Toestemming voor deelname aan rondetafelgesprek over woonfraude op 17 april 2019 - 2019Z07792

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 35. 
  Agendapunt:

Brief van het Presidium inzake aanbevelingen werkgroep 'Integriteit leden van de Tweede Kamer'

Zaak:

Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 17 april 2019 Brief van het Presidium inzake aanbevelingen werkgroep 'Integriteit leden van de Tweede Kamer' - 35166-5

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 36. 
  Agendapunt:

Aanbieding rapport 'Zicht op revolverende fondsen van het Rijk'

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 16 april 2019

Aanbieding rapport 'Zicht op revolverende fondsen van het Rijk' - 31865-133

Voorstel:

Minister BZK vragen te reageren op de bevindingen in het rapport van de Algemene Rekenkamer "Zicht oprevolverende fondsen van het Rijk" die betrekking hebben op het beleidsterrein van Binnenlandse Zaken vóór de behandeling van het Jaarverslag 2018.

Volgcommissie(s):

FIN, BuZa

 • 37. 
  Agendapunt:

Handreiking ambtelijke bijstand bij initiatiefwetgeving

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 10 april 2019 Handreiking ambtelijke bijstand bij initiatiefwetgeving - 35000-84

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

BiZa

 • 38. 
  Agendapunt:

Jaarverslag 2018 Raad voor het Openbaar Bestuur

Zaak:

Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 mei 2019 Jaarverslag 2018 Raad voor het Openbaar Bestuur - 2019Z09210

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 39. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Wilders en De Graaf betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, G. Wilders (PVV) - 21 september 2018 Voorstel van wet van de leden Wilders en De Graaf betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen - 35039

Voorstel:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 6 juni 2019 te 14.00 uur.

 • 40. 
  Agendapunt:

Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2018

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 13 mei 2019 Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2018 - 35000-III-10

Voorstel:

Betrekken bij de behandeling van het Jaarverslag 2018.

 • 41. 
  Agendapunt*):

Toegevoegde agendapunten

Brief van het Presidium inzake verzoek aan staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over voortgang renovatie Binnenhof

Zaak:

Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 3 april 2019 Brief van het Presidium inzake verzoek aan staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over voortgang renovatie Binnenhof - 34293-70

Voorstel:

Betrekken bij dossier Renovatie Binnenhof.

 • 42. 
  Agendapunt*):

Brief van het Presidium inzake verzoek aan staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over voortgang renovatie Binnenhof

Zaak:

Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 24 april 2019 Brief van het Presidium inzake verzoek aan staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over voortgang renovatie Binnenhof - 34293-71

Voorstel:

Betrekken bij dossier Renovatie Binnenhof.

 • 43. 
  Agendapunt*):

Reactie op verzoek Presidium inzake voortgang renovatie Binnenhof

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 25 april 2019

Reactie op verzoek Presidium inzake voortgang renovatie Binnenhof - 3429372

Voorstel:

Betrekken bij dossier Renovatie Binnenhof.

 • 44. 
  Agendapunt*):

Brief van het Presidium inzake verzoek aan staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over nadere informatie voortgang renovatie Binnenhof

Zaak:

Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 25 april 2019 Brief van het Presidium inzake verzoek aan staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over nadere informatie voortgang renovatie Binnenhof - 34293-73

Voorstel:

Betrekken bij dossier Renovatie Binnenhof.

 • 45. 
  Agendapunt*):

Reactie op het IRMA-manifest

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 14 mei 2019

Reactie op het IRMA-manifest - 26643-609

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Digitale overheid dd. 16 mei 2019.

 • 46. 
  Agendapunt*):

Voortgang uitvoering EU Actieplan tegen desinformatie i

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 mei 2019

Voortgang uitvoering EU Actieplan tegen desinformatie i - 2019Z09458

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Desinformatie en digitale inmenging op 21 mei 2019.

Volgcommissie(s):

EU

 • 47. 
  Agendapunt*):

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018 - 2019Z09529

Voorstel:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

 • 48. 
  Agendapunt*):

Uitstel gesprek Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

Zaak:

Brief regering - minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 13 mei 2019

Voorstel:

Uitstel gesprek Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) - 2019Z09317 Minister verzoeken om de Kamer tijdig vóór het algemeen overleg IVD-aangelegenheden dd. 27 juni 2019 te informeren over het resultaat van het gesprek.

Volgcommissie(s):

DEF

 • 49. 
  Agendapunt*):

Vervolg vervanging certificaten PKIoverheid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 14 mei 2019

Vervolg vervanging certificaten PKIoverheid - 26643-608

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Digitale overheid dd. 16 mei 2019.

 • 50. 
  Agendapunt*):

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Algemene Zaken (III)

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Algemene Zaken (III) - 35200-III-2

Voorstel:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

 • 51. 
  Agendapunt*):

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) - 35200-VII-2

Voorstel:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

 • 52. 
  Agendapunt*):

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB)

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) - 35200-IIB-2

Voorstel:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

 • 53. 
  Agendapunt*):

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij de Staten-Generaal (IIA)

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij de Staten-Generaal (IIA) - 35200-IIA-2

Voorstel:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

 • 54. 
  Agendapunt*):

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij de Koning (I)

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij de Koning (I) - 35200-I-2

Voorstel:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

 • 55. 
  Agendapunt*):

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Gemeentefonds (B)

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 15 mei 2019

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Gemeentefonds (B) - 35200-B-2

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

FIN

 • 56. 
  Agendapunt*):

Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 15 mei 2019 Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2018 - 35200-III-1

Voorstel:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

 • 57. 
  Agendapunt*):

Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2018 - 35200-IIB-1

Voorstel:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

 • 58. 
  Agendapunt*):

Jaarverslag Staten-Generaal 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Jaarverslag Staten-Generaal 2018 - 35200-IIA-1

Voorstel:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

 • 59. 
  Agendapunt*):

Jaarverslag van de Koning 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 15 mei 2019 Jaarverslag van de Koning 2018 - 35200-I-1

Voorstel:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

 • 60. 
  Agendapunt*):

Jaarverslag Provinciefonds 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Jaarverslag Provinciefonds 2018 - 35200-C-1

Voorstel:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

 • 61. 
  Agendapunt*):

Jaarverslag Gemeentefonds 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Jaarverslag Gemeentefonds 2018 - 35200-B-1

Voorstel:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

 • 62. 
  Agendapunt*):

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 -35200-VII-1

Voorstel:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

 • 63. 
  Agendapunt*):

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 -35200-VII

Voorstel:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

 • 64. 
  Agendapunt*):

Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2018

Zaak:

Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 15 mei 2019 Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2018 - 35200-III

Voorstel:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

 • 65. 
  Agendapunt*):

Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2018

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2018 - 35200-IIB

Voorstel:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

 • 66. 
  Agendapunt*):

Slotwet Staten-Generaal 2018

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Slotwet Staten-Generaal 2018 - 35200-IIA

Voorstel:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

 • 67. 
  Agendapunt*):

Slotwet van de Koning 2018

Zaak:

Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 15 mei 2019 Slotwet van de Koning 2018 - 35200-I

Voorstel:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

 • 68. 
  Agendapunt*):

Slotwet Provinciefonds 2018

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Slotwet Provinciefonds 2018 - 35200-C

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

FIN

 • 69. 
  Agendapunt*):

Slotwet Gemeentefonds 2018

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2019

Slotwet Gemeentefonds 2018 - 35200-B

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het wetgevingsoverleg op 12 juni 2019.

FIN

 • 70. 
  Agendapunt:

Rondvraag

Verzoek van het lid Van der Molen om het algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) op een later tijdstip in te plannen om een belangenorganisatie in de gelegenheid te stellen om voorafgaand aan dit algemeen overleg een petitie te laten aanbieden m.b.t. de BFTK.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. van der Molen (CDA) - 18 april 2019

Verzoek van het lid Van der Molen om het algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) op een later tijdstip in te plannen om een belangenorganisatie in de gelegenheid te stellen om voorafgaand aan dit algemeen overleg een petitie te laten aanbieden m.b.t. de BFTK. - 2019Z08130

Voorstel:

Het AO is nu een uur later ingepland. Verzoek is of de organisatie een petitie mag aanbieden voorafgaand aan dit AO

 • 71. 
  Agendapunt:

Vooraankondiging op de stafnotitie van de voorbereidingsgroep lokale democratie m.b.t. het voorstel om de minister BZK te verzoeken in te gaan op de onderzoeksrapporten die de commissie heeft laten vervaardigen door de Universiteit Tilburg en de Universiteit Twente aan de hand van een reactie op de aanbevelingen uit de onderzoeksrapporten

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, C.J.M. Roovers - 13 mei 2019 Vooraankondiging voor een notitie van de voorbereidingsgroep lokale democratie om een kabinetsreactie te vragen op punten uit de door hen uitgezette onderzoeken. - 2019Z09306

Voorstel:

Ter bespreking. U wordt gevraagd om in te stemmen met het voorstel de minister van BZK te vragen om een reactie op de twee uitgevoerde onderzoeken en daarbij antwoord te geven op de onderstaande aanbevelingen van de onderzoekers van de universiteiten Tilburg en Twente. Desgewenst kan de commissie nadere vragen aan deze opsomming toevoegen.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 14 mei 2019

Stafnotitie inzake onderzoeken lokale democratie - 2019Z09413

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 72. 
  Agendapunt*):

Vooraankondiging van het ministerie dat er zo spoedig mogelijk een brief naar de Kamer wordt gestuurd inzake de aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, C.J.M. Roovers - 13 mei 2019 Vooraankondiging van het ministerie dat er zo spoedig mogelijk een brief naar de Kamer wordt gestuurd inzake de aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet - 2019Z09307

Voorstel:

Ter informatie.

73 Agendapunt*):

Verzoek van het lid Krol (50PLUS) inzake gewijzigde motie 28 325 nr. 190. De wijziging is in Parlis doorgevoerd. Omdat de motie eerder aangehouden was, het verzoek om een appreciatie van de minister van BZK, voorafgaand aan de stemming volgende week. Het oordeel van de minister graag aanvragen via de commissie. Het tweede verzoek inzake een aanvullend agendapunt voor het AO Bouwopgave van 5 juni. Graag aan toevoegen: 'bouwen voor senioren', naar aanleiding van bericht 'Schreeuwend tekort aan appartementen voor ouderen, markt oververhit'. Graag voorafgaand aan het AO een brief van de minister over het bericht.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.C.M. Krol (50PLUS) - 15 mei 2019

Verzoek van het lid Krol (50PLUS) inzake gewijzigde motie 28 325 nr. 190. De wijziging is in Parlis doorgevoerd. Omdat de motie eerder aangehouden was, het verzoek om een appreciatie van de minister van BZK, voorafgaand aan de stemming volgende week. Het oordeel van de minister graag aanvragen via de commissie. Het tweede verzoek inzake een aanvullend agendapunt voor het

AO Bouwopgave van 5 juni. Graag aan toevoegen: 'bouwen voor senioren', naar aanleiding van bericht 'Schreeuwend tekort aan appartementen voor ouderen, markt oververhit'. Graag voorafgaand aan het AO een brief van de minister over het bericht. - 2019Z09515

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 74. 
  Agendapunt*):

Verzoek van het lid Den Boer (D66) om een kabinetsreactie vragen op het rapport van de werkgroep Lokale Rekenkamers dat recent is gepubliceerd (zie bijlage)

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.G.W. den Boer (D66) - 15 mei 2019

Verzoek van het lid Den Boer (D66) om een kabinetsreactie vragen op het rapport van de werkgroep Lokale Rekenkamers dat recent is gepubliceerd (zie bijlage) - 2019Z09518

Voorstel:

Ter bespreking.

Verzoeken van de leden Koerhuis (VVD), Beckerman (SP) en Ronnes (CDA) om:

 • 75. 
  Agendapunt*):

Zaak:

Voorstel:

 • 1) 
  een uitgebreide brief te vragen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitzending van de Monitor op 5 mei over burenoverlast. De leden verzoeken de minister met voorstellen te komen hoe woningcorporaties toch de genoemde gedragsaanwijzingen gaan uitvoeren en hoe eventueel deze burenoverlast nog meer kan worden tegengegaan.
 • 2) 
  een rondetafelgesprek te organiseren in de tweede of derde week van juni 2019 over burenoverlast en daarbij de genoemde partijen in ieder geval hiervoor uit te nodigen. De minister BZK zal worden gevraagd om de onder één genoemde brief uiterlijk een volle week voor het rondetafelgesprek naar de Kamer te sturen.
 • 3) 
  een algemeen overleg in september 2019 in te plannen met de minister BZK over het onderwerp burenoverlast.

Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, C.J.M. Roovers - 15 mei 2019 Verzoeken van de leden Koerhuis (VVD), Beckerman (SP) en Ronnes (CDA) om:

 • 1) 
  een uitgebreide brief te vragen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitzending van de Monitor op 5 mei over burenoverlast. De leden verzoeken de minister met voorstellen te komen hoe woningcorporaties toch de genoemde gedragsaanwijzingen gaan uitvoeren en hoe eventueel deze burenoverlast nog meer kan worden tegengegaan.
 • 2) 
  een rondetafelgesprek te organiseren in de tweede of derde week van juni 2019 over burenoverlast en daarbij de genoemde partijen in ieder geval hiervoor uit te nodigen. De minister BZK zal worden gevraagd om de onder één genoemde brief uiterlijk een volle week voor het rondetafelgesprek naar de Kamer te sturen.
 • 3) 
  een algemeen overleg in september 2019 in te plannen met de minister BZK over het onderwerp burenoverlast. - 2019Z09512

Ter bespreking.

Besloten gedeelte

Geen agendapunten

Griffier:

Activiteitnummer:

C.J.M. Roovers 2018A05643

16

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.