21501 20, nr. 1435 - Motie Asscher over de belangen van de werkenden prioriteit geven boven die van multinationals - Europese Raad - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 27 juni 2019
kalender
Deze motie werd op 25†april†2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Lodewijk Asscher (PvdA)†i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering,in haar Europese stellingname de belangen van de werkenden prioriteit te geven boven die van de multinationals.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 25†april†2019, motie, 21501-20, nr. 1435     KST21501201435
Motie Asscher over de belangen van de werkenden prioriteit geven boven die van multinationals
 

2.

Dossier