32847, nr. 498 - Motie Dik-Faber over het wegnemen van juridische belemmeringen voor gemeenten om koopwoningen te beschermen - Integrale visie op de woningmarkt

Deze motie werd op 13 maart 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (CU) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, te bezien hoe de juridische belemmeringen voor gemeenten die wensen hun koopwoningen beter dan nu te beschermen tegen bepaalde vormen van verhuur, bijvoorbeeld in oudere stadswijken, kunnen worden weggenomen met betrekking tot een zelfbewoningsplicht voor bestaande koopwoningen.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 13 maart 2019, motie, nr. 498     KST32847498
Motie Dik-Faber over het wegnemen van juridische belemmeringen voor gemeenten om koopwoningen te beschermen
 

2.

Dossier