07-02-2019 | Financieel Dagblad over de Duitse Industrieagenda

Met dank overgenomen van H.S. (Hayke) Veldman i, gepubliceerd op donderdag 7 februari 2019, 11:02.

We zullen er samen voor moeten gaan: Nationaal en Europees extra investeren in innovatie én goede Europese samenwerking zorgen voor concurrentiekracht. Internationale concurrentie los je niet op door als overheid dan maar eigenaar van een bedrijf te worden.

De Duitse industrieagenda jaagt het debat aan over beschermconstruc­ties voor strategisch belangrijke bedrijven

De nieuwe, protectionistische Duitse industrieagenda jaagt ook in politiek Den Haag het debat weer aan over beschermingsconstructies voor innovatieve en strategisch belangrijke bedrijven. Verschillende politieke partijen vinden dat het kabinet en de Europese Unie meer moeten doen om ondernemingen te wapenen tegen buitenlandse overnames door met name Chinese en Amerikaanse concurrenten. Alleen over het 'hoe' verschillen zij van mening.

GroenLinks heeft daarom een debat aangevraagd met minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. 'Ik mis een strategische visie van het kabinet op de dreigende dominantie van Amerikaanse en Chinese tech- en industrie­giganten', zegt GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee. 'Duitsland kiest nu een assertieve benadering. Nederland is tot nu toe te passief.'

De Duitse minister van economische zaken Peter Altmaier presenteerde dinsdag zijn visie op de Duitse industrie. Hij vindt dat de Duitse overheid makkelijker moet kunnen ingrijpen bij dreigende buitenlandse overnames van bedrijven van strategisch belang; in het uiterste geval zelfs door een tijdelijke staatsdeelneming. De CDU-minister wil zo voorkomen dat 'cruciale technologie' weglekt naar het buitenland.

Altmaiers ideeën zijn een reactie op de groeiende Chinese invloed in Europa. Het ambitieuze staatsprogramma Made in China 2025 moet van China een wereldwijd technologisch koploper maken. Critici stellen dat China zich hierbij bedient van oneerlijke handelspraktijken.

Ook reageert Altmaier met zijn agenda op de 'America First'-politiek van de Amerikaanse president Donald Trump.

VVD'er Hayke Veldman noemt de industrieagenda van Altmaier een 'steen in de vijver'. 'Het is goed dat hij de discussie aanzwengelt, maar bij zijn voorstel voor tijdelijke staatsdeelnemingen plaats ik vraagtekens. Los van de kosten: wanneer stap je in een bedrijf, en wanneer er weer uit? En als je eruit stapt, dan staat een buitenlandse overnamepartij gewoon weer in de rij.' Het liberale Kamerlid ziet het liefst dat EU-lidstaten intensiever gaan samenwerken om de concurrentiepositie van Europese bedrijven te verbeteren. Hogere investeringen in innovatie en onderzoek zijn wat hem betreft cruciaal, zodat Europa een prominente rol blijft spelen bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Het kabinet trekt deze regeerperiode €400 mln uit voor toegepast en fundamenteel onderzoek.

Veldman en zijn collega Eppo Bruins van de ChristenUnie wijzen er bovendien op dat Nederland de afgelopen jaren al maatregelen in gang zette om bedrijven beter te beschermen. 'Daarom is het goed dat Duitsland nu óók zichtbare stappen zet', zegt Bruins. 'Het liefst pak je dit soort maatregelen op in Europees verband.'

Lees het volledige artikel hier.