Drs. H.S. (Hayke) Veldman

foto Drs. H.S. (Hayke) Veldman
bron: Website VVD.nl
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Als historicus opgeleide VVD'er die met onderbreking van een half jaar tussen 2014 en 2021 in de Tweede Kamer zat. Was geruime tijd beleidsmedewerker bij diverse gemeenten, waaronder Eindhoven en Arnhem en in 2010-2014 eigenaar van een eigen adviesbureau. Daanaast was hij fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Nijmegen. Hield zich als Tweede Kamerlid met uiteenlopende zaken bezig, zoals de Omgevingswet, drugs en voedselkwaliteit, maar kreeg vooral in de periode 2020-2021 bekendheid als 'coronawoordvoerder' van zijn fractie. Was toen ook de woordvoerder zorg, waaronder de Zorgverzekeringswet, zorgtoeslag en het gezondheidstoezicht vielen. Van februari 2019 tot maart 2021 was hij tevens voorzitter van de commissie voor Europese Zaken, waardoor hij nauw betrokken was bij de (toen) aanstaande brexit en de gevolgen voor Nederland.

VVD
in de periode 2014-2021: lid Tweede Kamer

1.

Voornamen (roepnaam)

Habbo Siebold (Hayke)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zoetermeer, 5 november 1969

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 2001

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/13)

 • eigenaar en bestuursadviseur 'Veldman training en advies', van augustus 2010 tot juni 2014
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 juni 2014 tot 23 maart 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 31 oktober 2017 tot 31 maart 2021
 • strategisch adviseur 'Bureau Veldman', vanaf 3 september 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
 • voorzitter KNZB (Koninklijke Nederlandse Zwembond), vanaf 21 mei 2022
 • lid college ATR (Adviescollege Toetsing Regeldruk), vanaf 1 februari 2022

vorige (2/10)
 • voorzitter Auditcommissie, gemeente Nijmegen, van april 2010 tot juli 2014
 • voorzitter rekenkamercommissie, gemeente Rheden, van april 2011 tot juli 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • ondervoorzitter algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 12 december 2017 tot 31 maart 2021
 • voorzitter vaste commissie voor Europese Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 19 februari 2019 tot 31 maart 2021

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/7)
 • Diende in 2020 samen met Corinne Ellemeet (GL) een initiatiefwetsvoorstel in over vergroting van de invloed van zorgverleners (35.660)
 • Bracht in 2020 een initiatiefnota uit over het anticiperen op toekomstscenario's: beschikbaarheid van vaccins en antibiotica (35.676)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 16 februari 2021.