Mulder: Minister, maak vaart met het veilig maken van de woningen in Groningen en de afhandeling van aardbevingsschade

Met dank overgenomen van A.H. (Agnes) Mulder i, gepubliceerd op vrijdag 18 januari 2019.

De besluitvormingsprocessen voor het veilig maken van de woningen in Groningen, de versterking, die nodig is als gevolg van de gaswinning in Groningen, verlopen veel te langzaam. De mensen die in de meest onveilige huizen wonen moeten met spoed worden geholpen. Ook moet er meer capaciteit komen om mensen die al een inspectie van hun huis hebben gehad verder helderheid te geven over de te nemen maatregelen. Daarom heeft woordvoerder Agnes Mulder via een motie de regering opgeroepen om te zorgen dat zo snel mogelijk wordt gestart met het maken van afspraken met bewoners over inspectie en versterking van hun woningen.

Mulder: “In de vele gesprekken met bestuurders, inwoners, en ondernemers uit Groningen die ik de afgelopen tijd gevoerd heb komt het beeld naar voren dat het lijkt of iedereen op iedereen wacht. Mij komt ter ore dat er soms tot acht keer toe onderhandeld wordt over een project. Volgens de minister zou het geld geen probleem moeten zijn, maar in de praktijk blijkt dat dus toch net anders en duren besluitvormingstrajecten veel te lang. Heldere voorwaarden en tijdsafspraken ontbreken, het nemen van verantwoordelijkheid ook. Het effect is dat alles dus gewoon stil ligt.”

Bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) is een stuwmeer van 17.500 schadegevallen. Mulder riep op om ook eens oplossingen in een andere richting te zoeken. Bijvoorbeeld door een grensbedrag vast te stellen voor schadegevallen tot tienduizend euro. “Laat iemand dat zelf oppakken met zijn aannemer. En mocht je als inwoner denken met dat bedrag red ik het niet, dan ga je op eigen keus een ander traject in. Zorgvuldiger en daarmee misschien iets trager, maar dan is dat wel een bewuste en begrijpbare eigen keus.”

Iedereen waar Agnes Mulder de afgelopen tijd mee heeft gesproken, begon spontaan over de uitzichtloosheid van de situatie waarin zij als inwoners zitten. Mulder: “En dan bekruipt mij het akelige gevoel dat we terecht komen in de situatie waarin het oppakken van de schadeafhandeling en versterking door de overheid totaal geen verbetering is ten opzichte van de NAM. De minister kan nu laten zien dat het hem ernst is en dat hij vaart gaat maken met de schadeafhandeling en de versterkingsopgave.”