Drs. A.H. (Agnes) Mulder

foto Drs. A.H. (Agnes) Mulder
bron: Website CDA.nl
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Agnes Mulder (1973) is sinds 20 september 2012 lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA i. Zij was vestigingsleider Drenthe van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland. Eerder werkte zij bij ABN AMRO en was zij Statenlid in Drenthe. In 2010-2012 was zij fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Assen. Mevrouw Mulder is woordvoerder buitenlandse zaken, energie, klimaat en duurzaamheid, alsmede voor het gasdossier. Zij is voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat.

CDA
in de periode 2012-heden: lid Tweede Kamer

1.

Voornamen (roepnaam)

Agnes Henriëtte (Agnes)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Hardenberg, 21 oktober 1973

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

 • vestigingsleider, adviseur en teamleider regiostimulering Drenthe, Kamer van Koophandel Noord Nederland te Emmen, van 2004 tot september 2012
 • lid gemeenteraad van Assen, van 11 maart 2010 tot 20 september 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 20 september 2012

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/4)
 • betrokkende bij de ontwikkeling van het masterplan Meppel, vanaf 19 april 2016
 • lid bestuur Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland, vanaf 10 januari 2020

vorige (2/4)
 • lid bestuur Stichting Vrienden van Interzorg te Assen, van 15 december 2015 tot 27 januari 2020
 • ambassadrice van 'Vrouwen Kiezen' te Drenthe, van 7 juli 2017 tot 1 april 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • rapporteur Klimaat: fit-for-55-pakket (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 2021 (samen met Raoul Boucke, D66 en Renske Leijten, SP)
 • voorzitter vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 2 februari 2022

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/3)
 • ambassadrice "Vrouwen Kiezen" te Drenthe, van 7 juli 2017 tot 1 april 2019
 • lid Comité van Aanbeveling Platform Grondstoffenpoort, vanaf 20 september 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/6)
 • Diende in 2016 samen met Jacques Monasch (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over een uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen. Het samen met Mei Li Vos verdedigde voorstel werd in 2017 aanvaard. (34.559)
 • Werd in 2018 één van de acht verdedigers van het initiatiefwetsvoorstel-Klimaatwet over een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel was in 2016 door Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GL) ingediend en werd in 2017 medeondertekend door D66, SP en ChristenUnie. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III werd afgesproken dat er een Klimaatwet zou komen. Na onderhandelingen werden in juni 2018 VVD en CDA medeondertekenaars van het aangepaste initiatiefvoorstel. Dit wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer op 28 mei 2019 en is verheven tot wet (Klimaatwet) en gepubliceerd in het Staatsblad op 10 juli 2019. (34.534)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Hield zich in Provinciale Staten bezig met financiën en zette zich in voor oprichting van een Noordelijke Rekenkamer
 • Werd in 2007 door het medeleden gekozen tot beste Statenlid in de periode 2003-2007
 • Was in 2009 kandidaat voor het Europees Parlement en verwierf met een voorkeursactie bijna 16.000 stemmen

uit de privésfeer
 • Was actief in het CDJA
 • Was in april 2016 betrokken bij de ontwikkeling van het masterplan Meppel
 

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 30 januari 2020.