35107 NL - initiatiefnota
Initiatiefnota 100% veilig sparen en betalen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze initiatiefnota werd op 12 december 2018 ingediend door het Tweede Kamerlid Alkaya (SP) i.

 

1.

Volledige titel

Initiatiefnota van het lid Alkaya: 100% veilig sparen en betalen

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer negen moties ingediend.

3.

Documenten

(32 stuks)

2 12 december 2018, geleidende brief, nr. 1     KST351071
Geleidende brief
 
2 12 december 2018, initiatiefnota, nr. 2     KST351072
Initiatiefnota
 
2 11 juni 2019, brief, nr. 3     KST351073
Brief regering; Reactie op het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) “Geld en schuld: De publieke rol van banken”
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.