Geleidende brief - Initiatiefnota van het lid Alkaya: 100% veilig sparen en betalen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 27 januari 2021
kalender

Geleidende brief - Initiatiefnota van het lid Alkaya: 100% veilig sparen en betalen

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 107

Initiatiefnota van het lid Alkaya: 100% veilig sparen en betalen

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 december 2018

Hierbij bied ik u aan de initiatiefnota «100% veilig sparen en betalen». Alkaya

kst-35107-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 107, nr. 1


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.