34716, nr. J - Motie Schalk c.s. over een analyse van en een visie op de toekomst van de lokale en provinciale democratie - Initiatiefvoorstel Deconstitutionalisering benoeming van commissaris van de Koning en burgemeester (Grondwetswijziging, tweede lezing) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 18 februari 2020
kalender
Deze motie werd op 13†november†2018 ingediend door het Eerste Kamerlid Peter Schalk (SGP)†i bij de behandeling van het wetsvoorstel Initiatiefvoorstel Deconstitutionalisering benoeming van commissaris van de Koning en burgemeester (Grondwetswijziging, tweede lezing) en was mede ondertekend door Henk ten Hoeve (OSF)†i, Niko Koffeman (PvdD)†i, Floriske van Leeuwen (PvdD)†i, Esther-Mirjam Sent (PvdA)†i en Janny Vlietstra (PvdA)†i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering eerst een (probleem)analyse van en visie op de toekomst van de lokale en provinciale democratie en bestuur in den brede te ontwikkelen, waaruit blijkt wat de positie van commissaris van de Koning en van de burgemeester is en welke aanstellingswijze daar dan vervolgens bij past,

verzoekt de indiener het wetsvoorstel aan te houden totdat de (probleemanalyse, de visie op de toekomst van de lokale en provinciale democratie, en de daarbij passende aanstellingswijze van de commissaris van de Koning en van de burgemeester door deze Kamer in ogenschouw zijn genomen,

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

1 13†november†2018, motie, nr. J     KST34716J
Motie Schalk c.s. over een analyse van en een visie op de toekomst van de lokale en provinciale democratie
 

2.

Dossier