35000, nr. B - Motie Faber-Van de Klashorst c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de regering - Miljoenennota 2019

Deze motie werd op 30 oktober 2018 ingediend door het Eerste Kamerlid Marjolein Faber-van de Klashorst (PVV) i en was mede ondertekend door Max Aardema (PVV) i, René Dercksen (PVV) i, Peter van Dijk (PVV) i, Alexander van Hattem (PVV) i, Ton van Kesteren (PVV) i, Kees Kok (PVV) i, Dannij van der Sluijs (PVV) i en Gom van Strien (PVV) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

zegt hierbij het vertrouwen in de regering op.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

1 30 oktober 2018, motie, nr. B     KST35000B
Motie Faber-Van de Klashorst c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de regering
 

2.

Dossier