35037 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Instellingswet W.R.R. in verband met een nadere regeling met betrekking tot de wederbenoeming van de voorzitter van de W.R.R.

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 20 september 2018 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Rutte i.

 

Dit wetsvoorstel wil een nadere regeling treffen die waarborgt dat de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in alle gevallen in aanmerking kan komen voor een ambtstermijn die recht doet aan het belang van continuïteit in de samenstelling en werkzaamheden van de raad. Dit wordt verzekerd door de voorgestelde aanvullende bepaling die inhoudt dat de voorzitter in alle gevallen voor een uiterste termijn van ten hoogste elf jaar kan worden benoemd.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Instellingswet W.R.R. in verband met een nadere regeling met betrekking tot de wederbenoeming van de voorzitter van de W.R.R.

2.

Documenten

(17 stuks)

2 19 september 2018, koninklijke boodschap, nr. 1     KST350371
Koninklijke boodschap
 
2 19 september 2018, voorstel van wet, nr. 2     KST350372
Voorstel van wet
 
2 19 september 2018, memorie van toelichting, nr. 3     KST350373
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.