35000 XVII NL - wetsvoorstel
Vaststelling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 18 september 2018 ingediend door de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Kaag i.

 

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII).

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en 16 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 26 moties ingediend.

4.

Documenten

(146 stuks)

2 18 september 2018, voorstel van wet, nr. 1     KST35000XVII1
Voorstel van wet
 
2 18 september 2018, memorie van toelichting, nr. 2     KST35000XVII2
Memorie van toelichting
 
2 18 september 2018, brief, nr. 3     KST35000XVII3
Brief regering; Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.