Amhaouch: MKB moet profiteren van Invest-NL

Met dank overgenomen van M. (Mustafa) Amhaouch i, gepubliceerd op vrijdag 14 september 2018.

Het CDA is positief over de komst van investeringsinstelling Invest-NL voor bedrijven, zodat Nederland geen kansen laat liggen die onvoldoende door de markt worden opgepakt. Dat zou namelijk kunnen wanneer het gaat om risicovolle investeringen. Een brede missie van Invest-NL is daarbij belangrijk, zodat de omslag naar een duurzame economie kan worden gemaakt en voldoende nieuwe banen ontstaan. Tijdens het debat met minister Wiebes in de Tweede Kamer heeft CDA-woordvoerder Mustafa Amhaouch daarbij benadrukt dat vooral ook het midden- en kleinbedrijf (MKB) betrokken moet worden bij de opzet en uitvoering van Invest-NL.

MKB

Amhaouch heeft de minister gevraagd op welke manier het MKB kan profiteren van de mogelijkheden die Invest-NL biedt en hoe onnodige regeldruk kan worden voorkomen. Op welke manier biedt Invest-NL bijvoorbeeld een oplossing voor het probleem dat MKB-ers veel afwijzingen krijgen bij leningen? Hoe kunnen zij geholpen worden in de stap naar een meer internationale focus? En bestaat de mogelijkheid om één overheidsloket te creëren voor ondernemers?

Transitieopgaven

Het CDA vindt het een goede zaak dat Invest-NL een belangrijke rol gaat spelen op het gebied van grote transitieopgaven, zoals energie en duurzaamheid. Daarom was Amhaouch benieuwd op welke wijze Invest-NL betrokken wordt bij het behalen van de doelen uit het klimaatakkoord. Welke bijdrage levert het aan de aanleg van bijvoorbeeld warmte- of CO2 infrastructuur? Gaat de minister afrekenbare doelen meegeven op het gebied van de genoemde transitieopgaven en de circulaire economie?

Tot slot heeft Amhaouch ook aandacht gevraagd voor eventuele spanning die kan bestaan tussen zakelijke overwegingen en de brede missie van Invest-NL. Hoe gaat de minister met deze spanning om? En worden startups en MKB-bedrijven die meer risico lopen niet sneller uitgesloten?