35013 - Versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 25 januari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 10†september†2018 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ollongren†i.

 

Het wetsvoorstel heeft als doel om de experimenteermogelijkheden van de Crisis- en herstelwet (Chw) te verbeteren. Zo kan - vooruitlopend op de Omgevingswet -eenvoudiger en uitgebreider worden geŽxperimenteerd met de instrumenten uit de Omgevingswet. Het is de bedoeling om daarmee maatschappelijke problemen aan te pakken, zoals het tekort aan woningen. Daarom versnelt het wetsvoorstel de procedure voor het toevoegen van nieuwe gebieden en projecten aan bestaande experimenten. Verder wijzigt het wetsvoorstel de toelatingscriteria voor nieuwe experimenten en kan van meer wetten dan voorheen worden afgeweken. Ook vergroot het wetsvoorstel de gebruiksmogelijkheden van het zogenoemde 'projectuitvoeringsbesluit'.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden zeven amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer een motie en in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(45 stuks)

2 6†september†2018, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST350131
Koninklijke boodschap
 
2 6†september†2018, voorstel van wet, nr. 2     KST350132
Voorstel van wet
 
2 6†september†2018, memorie van toelichting, nr. 3     KST350133
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.