EU-actie tegen klimaatverandering

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op maandag 30 oktober 2023.

De aanpak van de klimaatverandering is een prioriteit van het Europees Parlement i. Hieronder vindt u meer informatie.

Stand van zaken in Europa

De Europese Unie is de derde grootste uitstoter van broeikasgassen in de wereld, na China en de Verenigde Staten. De energiesector was verantwoordelijk voor 78% van de uitstoot van broeikasgassen in de EU in 2015.

In 2008 heeft de EU het doel gesteld om deze uitstoot met 20% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. De EU ligt goed op schema om dit doel te bereiken: in 2015 liet de broeikasgasuitstoot in de EU een daling van 22% zien ten opzichte van het niveau van 1990.

Bekijk onze infografiek over klimaatverandering in Europa.

Verlaging van de uitstoot van broeikasgassen

In 2014 heeft de EU op grond van het Akkoord van Parijs toegezegd de uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2030 met tenminste 40% onder het niveau van 1990 te krijgen. Om de uitstoot van elektriciteitscentrales en de industrie te verlagen, heeft de EU het emissiehandelssysteem (ETS) in het leven geroepen.

Voor de andere sectoren zullen verlagingen worden bereikt door overeengekomen nationale doelstellingen voor de uitstoot, die worden berekend op basis van het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking.

De EU wil ook de CO2-absorptiemacht van bossen gebruiken voor de bestrijding van klimaatverandering.

Meer informatie over EU-maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Aanpak van de energie-uitdaging

De EU bestrijdt de klimaatverandering verder met een nieuw beleid voor schone energie. De eerste focus ligt op het vergroten van het aandeel geproduceerde hernieuwbare energie en de mogelijkheid voor burgers om hun eigen groene energie te produceren

De tweede focus ligt op energie-efficiëntie van gebouwen en huishoudelijke apparaten.

Meer uitleg over de EU-maatregelen voor schone energie.

Productinformatie

REF.: 20180703STO07129

Gecreëerd: 07-08-2018 - 08:00