Brief regering; Tussenevaluatie nadere vooropleidingseisen mbo-hbo - Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 24 augustus 2019
kalender

1.

Tekst

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 642 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 juni 2018

Met deze brief bied ik u de tussenevaluatie van de nadere vooropleidingseisen mbo-hbo aan1. Zoals aangegeven in mijn brief van 15 juni jl.2 vind ik het belangrijk dit rapport in een breder perspectief te bezien. Ik zal uw Kamer daarom na het zomerreces en voor de begrotingsbehandeling een uitgebreide visiebrief toegankelijkheid en kansengelijkheid hoger onderwijs sturen. In deze visiebrief betrek ik bijgevoegd rapport. In deze visiebrief ga ik ook in op de motie van het lid Kuik c.s.3 die vraagt de mogelijkheid en wenselijkheid van individueel maatwerk te onderzoeken.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Noot 1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Noot 2

Kamerstuk 31 288, nr. 639

Noot 3

Kamerstuk 34 775 VIII, nr. 80


2.

Bijlagen

 
 

3.

Meer informatie

 
 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.