Motie Voordewind/Peters over gezinshuizen - Evaluatie Jeugdwet

Deze motie i is onder nr. 9 toegevoegd aan dossier 34880 - Evaluatie Jeugdwet.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Evaluatie Jeugdwet; Motie; Motie van de leden Voordewind en Peters over gezinshuizen
Document­datum 21-06-2018
Publicatie­datum 22-06-2018
Nummer KST348809
Kenmerk 34880, nr. 9
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 880 Evaluatie Jeugdwet

Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN PETERS

Voorgesteld 21 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet als doel heeft om meer kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien;

overwegend dat gezinshuizen kinderen opvangen die niet terecht kunnen in een pleeggezin en daarmee een volwaardig alternatief zijn voor residentiële opvang;

overwegend dat gezinshuizen te maken hebben met specifieke knelpunten op het gebied van positionering van gezinshuisouders, bekostiging, verantwoording en respijtzorg;

overwegende dat er wel een actieplan voor de pleegzorg is, maar niet voor gezinshuizen;

verzoekt de regering, samen met betrokken veldpartijen een inventarisatie te maken van de knelpunten waarmee gezinshuizen te maken hebben en te komen met een actieplan om te zorgen dat meer kinderen met zware ingewikkelde problemen kunnen worden opgevangen in een gezinshuis,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Peters


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.