Koninklijke boodschap - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017)

Deze koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 34552 - Belastingplan 2017 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Koninklijke boodschap - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017)
Document­datum 20-09-2016
Publicatie­datum 02-05-2018
Kenmerk 34552, nr. 1
Externe link origineel bericht

2.

Tekst

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

2

Vergaderjaar 2016-2017

 
 
   

34 552

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017)

   
   

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

   
 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

   
   
 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017).

   
 

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

   
 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

   
 

Wassenaar, 20 september 2016 Willem-Alexander


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.