34552 NL - wetsvoorstel
Belastingplan 2017

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 september 2016 ingediend door de minister van Financiën, Dijsselbloem i, en de staatssecretaris van Financiën, Wiebes i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het voor het jaar 2017 wenselijk is een aantal fiscale maatregelen te treffen die voortvloeien uit de koopkrachtbesluitvorming en dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2017 wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen of technische reparaties aan te brengen die uiterlijk 1 januari 2017 in werking moeten treden.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2017. (Zie de memorie van toelichting.)

1.

Volledige titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vier nota's van wijziging en 24 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 16 moties en in de Eerste Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(189 stuks)

2 21 september 2016, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 21 september 2016, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 21 september 2016, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 21 september 2016, koninklijke boodschap, nr. 1     KST345521
Koninklijke boodschap
 
2 21 september 2016, voorstel van wet, nr. 2     KST345522
Voorstel van wet
 
2 21 september 2016, memorie van toelichting, nr. 3     KST345523
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.