Koninklijke boodschap - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Deze koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 34302 - Belastingplan 2016 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Koninklijke boodschap - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)
Document­datum 15-09-2015
Publicatie­datum 02-05-2018
Kenmerk 34302, nr. 1
Externe link origineel bericht

2.

Tekst

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

2

Vergaderjaar 2015-2016

 
 
   

34 302

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

   
   

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

   
 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

   
   
 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016).

   
 

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

   
 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

   
 

Wassenaar, 15 september 2015 Willem-Alexander


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.