Besluitpunt "Verzoek openbaarmaking notitie rondetafelgesprek Evaluatie Politiewet 2012" - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 14 oktober 2019
kalender
commissie Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)
vergadering 2018-04-11
volgnummer 34
 

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J.L. van Dam / (CDA) - 11 april 2018 / Notitie ten behoeve van de te voeren gesprekken inzake Evaluatie Politiewet 2012 - 2018Z06756

Besluit:

De commissiestaf zal ten behoeve van de volgende procedurevergadering een notitie opstellen zodat de commissie kan besluiten over openbaarmaking daarvan.

Brievenlijst