Besluitpunt "Rappel brief inzake huwelijkse gevangenschap ten behoeve van algemeen overleg over personen- en familierecht op 16 mei 2018" - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 21 november 2019
kalender
commissie Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)
vergadering 2018-04-11
volgnummer 32
 

Zaak:

 

Besluit:

De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 20 maart 2018 gevraagde reactie op het onderzoek van de Universiteit Maastricht over juridische maatregelen om een einde te kunnen maken aan huwelijkse gevangenschap en welke actie de minister wil ondernemen op dit terrein aan de Kamer te doen toekomen ten behoeve van het algemeen overleg over personen- en familierecht op 16 mei 2018.