Besluitpunt "Verzoek reactie op brief Raad voor de rechtspraak inzake digitalisering" - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 14 oktober 2019
kalender
commissie Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)
vergadering 2018-04-11
volgnummer 31
 

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. van Oosten (VVD) / 11 april 2018 / Verzoek reactie op brief Raad voor de rechtspraak inzake digitalisering - 2018Z06740

Besluit:

De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de Kamer voorafgaand aan de technische briefing door de Raad voor de rechtspraak op 19 april 2018 een reactie te doen toekomen op de brief van de Raad voor de rechtspraak aan de minister d.d. 10 april 2018 over digitalisering.