Besluitpunt "Uitnodiging commissie LIBE van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering 'The implementation of the data protection package / at the eve of the entry into force' d.d. 15 mei 2018" - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 14 oktober 2019
kalender
commissie Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)
vergadering 2018-04-11
volgnummer 21
 

Zaak:

Uitnodiging commissie LIBE van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering 'The implementation of the data protection package / at the eve of the entry into force' d.d. 15 mei 2018 - 2018Z06329

Besluit:

Overlaten aan individuele leden / fracties.