Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de wijze van openbaarmaking van de nieuwe Defensienota - Defensienota

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 34919 - Defensienota.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Defensienota; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de wijze van openbaarmaking van de nieuwe Defensienota
Document­datum 29-03-2018
Publicatie­datum 30-03-2018
Nummer KST349193
Kenmerk 34919, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 919 Defensienota

Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 maart 2018

Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Defensie van 27 maart jl. informeer ik u met deze brief over de wijze van openbaarmaking van de nieuwe Defensienota.

De Defensienota is op maandag 26 maart naar uw Kamer gezonden (Kamerstuk 34 919) voorafgaand aan de persconferentie die ik heb gegeven. Op vrijdag 23 maart jl. hebben de staatsecretaris en ik onder embargo (na de ministerraad) een interview gegeven aan het Algemeen Dagblad, bestemd voor de krant van dinsdag 27 maart (een dag na de presentatie van de Defensienota). Daarbij is afgesproken de aankondiging van het interview op maandag als onderwerp het opheffen van het uniformverbod mee te geven. Het is mij niet bekend hoe de andere publicaties voor verschijning van de Defensienota tot stand zijn gekomen en op welke teksten deze zijn gebaseerd.

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.