34919 NL - nota
Defensienota

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze nota werd op 28 maart 2018 ingediend.

 

1.

Volledige titel

Defensienota

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 19 moties ingediend.

3.

Documenten

(260 stuks)

2 26 maart 2018, brief, nr. 1     KST349191
Brief regering; Defensienota 2018 - investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid - Defensienota
 
2 27 maart 2018, brief, nr. 2     KST349192
Brief regering; Erratum bijlage III Defensienota
 
2 29 maart 2018, brief, nr. 3     KST349193
Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de wijze van openbaarmaking van de nieuwe Defensienota
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.