1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 520 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
16.11.2022  Wijziging van Verordening (EU) 2021/2283 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten.
Verordening com(2022)645
 
15.11.2022  Wijzigen verordening 2021/2278 houdende schorsing van in 952/2013 art. 56, lid 2, punt c bedoelde rechten van het EU douanetarief voor bepaalde landbouw- en ...
Verordening com(2022)644
 
08.11.2022  Standpunt EU in het Douanecomité met Singapore inzake de wijziging van Protocol 1 mbt de definitie van “producten van oorsprong” en administratieve samenwerking.
Besluit com(2022)572
 
03.11.2022  Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/805/EU waarbij Polen wordt gemachtigd af te wijken van artikel 26, lid 1, onder a), en artikel 168 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2022)569
 
24.10.2022  Wijziging van Verordening (EU) nr. 389/2012 over uitwisseling van inlichtingen in elektronische registers van marktdeelnemers die accijnsgoederen tussen lidstaten ...
Verordening com(2022)539
 
13.10.2022  Machtiging van Bulgarije af te wijken van artikel 287 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2022)520
 
13.10.2022  Wijziging van Beschikking 2007/441/EG waarbij Italië wordt gemachtigd af te wijken van artikel 26, lid 1, punt a), en artikel 168 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2022)519
 
08.09.2022  Standpunt EU in het Associatiecomité over handelsvraagstukken met Oekraïne met betrekking tot de actualisering van bijlage XV (Aanpassing van de douanewetgeving).
Besluit com(2022)445
 
31.08.2022  Standpunt EU in de Gemengde Commissie EU-CTC mbt het wijzigen van de Overeenkomst voor een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer .
Besluit com(2022)428
 
26.07.2022  Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/677/EU waarbij Luxemburg wordt gemachtigd af te wijken van artikel 285 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2022)352
 
20.05.2022  Machtiging van Finland een verlaagd belastingtarief toe te passen op elektriciteit die wordt geleverd aan warmtepompen, elektrische ketels en recirculerende waterpompen.
Richtlijn com(2022)219
 
30.03.2022  Machtiging van Polen af te wijken van de artikelen 218 en 232 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2022)136
 
11.02.2022  Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/54/EU waarbij Slovenië wordt gemachtigd een bijzondere maatregel te blijven toepassen die afwijkt van artikel 287 van de ...
Richtlijn com(2022)40
 
10.02.2022  Wijziging van Richtlijn 2006/112/EG inzake de toepassingsperiode van de verleggingsregeling voor fraudegevoelige leveringen en het snellereactiemechanisme tegen ...
Richtlijn com(2022)39
 
08.02.2022  EU positie over de toevoeging aan de lijst met stoffen in Tabel 1 van de VN Conventie tegen Illegale Handel in Verdovende Middelen en Psychotrope Stoffen.
Besluit com(2022)41
 
04.02.2022  EU positie binnen WCO Comités mbt wetten betreffende de waardering van ingevoerde goederen voor douanedoeleinden en betreffende de bepaling van de oorsprong van goederen.
Besluit com(2022)29
 
22.12.2021  Waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing van multinationale groepen in de Unie.
Richtlijn com(2021)823
 
16.12.2021  Wijziging van Richtlijn 2008/118/EG en Richtlijn (EU) 2020/262 (herschikking) betreffende taxfreeshops in de Franse terminal van de Kanaaltunnel.
Richtlijn com(2021)817
 
08.12.2021  Standpunt EU inzake de wijziging van Protocol nr. 4 betreffende de oorsprongsregels bij de EER-Overeenkomst.
Besluit com(2021)772
 
01.12.2021  Machtiging van Frankrijk af te wijken van de artikelen 218 en 232 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2021)735
 
30.11.2021  Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2009/1008/EU waarbij Letland wordt gemachtigd een maatregel te blijven toepassen die afwijkt van artikel 193 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2021)736
 
23.11.2021  Machtiging van België om te blijven afwijken van artikel 285 van Richtlijn 2006/112/EG.
Richtlijn com(2021)711
 
19.11.2021  Opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten.
Verordening com(2021)707
 
18.11.2021  Schorsing van de in artikel 56, lid 2, punt c), van Verordening 952/2013 bedoelde rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en ...
Verordening com(2021)704
 
05.11.2021  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/593 wat betreft de duur en het toepassingsgebied van de derogatie van de artikelen 218 en 232 van Richtlijn 2006/112/EG.
Richtlijn com(2021)681
 
13.10.2021  Machtiging van Italië een verlaagd belastingtarief toe te passen op stroom die rechtstreeks wordt geleverd aan schepen die op een ligplaats in een haven zijn afgemeerd.
Richtlijn com(2021)630
 
13.10.2021  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1994 waarbij Kroatië wordt gemachtigd af te wijken van artikel 26, lid 1, onder a), en artikel 168 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2021)631
 
13.10.2021  Machtiging van Estland af te wijken van artikel 26, lid 1, punt a), en de artikelen 168 en 168 bis van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2021)626
 
05.10.2021  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2429 waarbij Letland wordt gemachtigd af te wijken van artikel 26, lid 1, onder a), 168 en 168 bis van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2021)606
 
19.08.2021  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1493 waarbij Hongarije wordt gemachtigd af te wijken van de artikelen 26, lid 1, onder a), 168 en 168 bis van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2021)482
 
09.08.2021  Wijziging van Beschikking 2009/790/EG waarbij Polen wordt gemachtigd af te wijken van artikel 287 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2021)441
 
06.08.2021  Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2009/1013/EU waarbij Oostenrijk wordt gemachtigd een maatregel te blijven toepassen die afwijkt van artikel 168 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2021)458
 
04.08.2021  Machtiging van Duitsland af te wijken van artikel 193 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2021)445
 
30.07.2021  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/789 waarbij Hongarije wordt gemachtigd af te wijken van artikel 193 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2021)433
 
30.07.2021  Wijziging van Beschikking 2009/791/EG waarbij Duitsland wordt gemachtigd een maatregel te blijven toepassen die afwijkt van artikel 168 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2021)435
 
15.07.2021  Mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens.
Verordening com(2021)564
 
14.07.2021  Tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer van bepaalde industrieproducten in de Canarische Eilanden.
Verordening com(2021)392
 
13.07.2021  Standpunt in de Associatieraad EU-Jordanië met betrekking tot een wijziging van protocol nr. 3 bij die overeenkomst betreffende de definitie van het begrip “producten ...
Besluit com(2021)387
 
29.04.2021  Machtiging van Nederland overeenkomstig artikel 19 van Richtlijn 2003/96/EG een verlaagd belastingtarief toe te passen op stroom die rechtstreeks wordt geleverd aan ...
Richtlijn com(2021)209
 
29.04.2021  Machtiging van Denemarken overeenkomstig artikel 19 van Richtlijn 2003/96/EG een verlaagd belastingtarief toe te passen op stroom die rechtstreeks wordt geleverd aan ...
Richtlijn com(2021)211
 
12.04.2021  Wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende vrijstellingen bij invoer en bepaalde leveringen van goederen en diensten mbt maatregelen van de Unie in het algemeen ...
Richtlijn com(2021)181
 
31.03.2021  Machtiging van Kroatië een belastingvrijstelling te verlenen voor gasolie voor de aandrijving van machines die worden gebruikt bij humanitair mijnenruimen.
Richtlijn com(2021)152
 
29.03.2021  Machtiging van Malta af te wijken van artikel 287 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2021)147
 
03.03.2021  “octroi de mer”-regeling in de Franse ultraperifere gebieden.
Besluit com(2021)95
 
11.02.2021  Machtiging van het Verenigd Koninkrijk een bijzondere maatregel met betrekking tot Noord-Ierland toe te passen die afwijkt van de artikelen 16 en 168 van de ...
Richtlijn com(2021)53
 
26.01.2021  Wijziging Verordening 389/2012 administratieve samenwerking op gebied van accijnzen wat betreft de inhoud van elektronische registers.
Verordening com(2021)28
 
22.01.2021  Standpunt EU in het Comité voor de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR t.a.v. wijziging van de overeenkomst.
Besluit com(2021)24
 
21.01.2021  Machtiging Nederland toepassen verlaagd belastingtarief op elektriciteit die wordt geleverd aan elektrische voertuigen in overeenstemming met art. 19 Richtlijn 2003/19.
Richtlijn com(2021)23
 
20.01.2021  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/563 waarbij Estland wordt gemachtigd af te wijken van artikel 287 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2021)14
 
13.01.2021  Standpunt EU in de Gemengde Commissie EU-CTC mbt het wijzigen van de overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer.
Besluit com(2021)6