1.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 369 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
11.07.2023  Standpunt EU in de Ledenraad van de Internationale Olijfraad (IOR) in verband met de toetreding van Bosnië en Herzegovina tot de Internationale Overeenkomst van 2015 ...
Besluit com(2023)398
 
25.04.2023  Standpunt EU in de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV).
Besluit com(2023)213
 
21.04.2023  Wijziging van Richtlijn 2001/110/EG inzake honing, Richtlijn 2001/112/EG inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten, ...
Richtlijn com(2023)201
 
27.03.2023  Standpunt EU in de Internationale Graanraad met betrekking tot de verlenging van het Graanhandelsverdrag 1995.
Besluit com(2023)172
 
06.02.2023  Wijziging Besluit 2019/1754 inzake de toetreding van de EU tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon mbt oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen.
Besluit com(2023)54
 
28.11.2022  Etikettering van biologisch voeder voor gezelschapsdieren.
Verordening com(2022)659
 
28.09.2022  Standpunt EU in de Internationale Suikerraad betreffende de toetreding van Saudi-Arabië tot de Internationale Suikerovereenkomst 1992.
Besluit com(2022)497
 
28.09.2022  Standpunt EU in de Ledenraad van de Internationale Olijfraad over de handelsnorm voor olijfolie en olie uit perskoeken van olijven.
Besluit com(2022)487
 
09.09.2022  Standpunt EU in het Handelscomité van de Vrijhandelsovereenkomst met Korea met betrekking tot de wijziging van de bijlagen 10-A en 10-B van de overeenkomst.
Besluit com(2022)446
 
05.09.2022  Standpunt EU in de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV).
Besluit com(2022)430
 
25.08.2022  Standpunt EU in de Internationale Graanraad over wijziging van het reglement van orde bij het Graanhandelsverdrag 1995 mbt de contractuele periode van de externe auditor.
Besluit com(2022)420
 
22.08.2022  Standpunt EU in de Ledenraad van de Internationale Olijfraad (IOR) ivm schrapping van de categorie courante olijfolie van de eerste persing uit bijlage B.
Besluit com(2022)411
 
22.08.2022  Standpunt EU in de Ledenraad van de Internationale Olijfraad (IOR) mbt toetreding van Saudi-Arabië tot de Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en ...
Besluit com(2022)413
 
22.08.2022  Standpunt EU in de Ledenraad van de Internationale Olijfraad (IOR) mbt toetreding van Azerbeidzjan tot de Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en ...
Besluit com(2022)410
 
18.08.2022  Standpunt EU in het Gezamenlijk Comité dat is opgericht bij de overeenkomst betreffende de bescherming van geografische aanduidingen tussen de EU en China.
Besluit com(2022)402
 
22.06.2022  Wijziging van Verordening wat betreft de omzetting van het informatienet inzake landbouwbedrijfs­boekhoudingen in een informatienet inzake de duurzaamheid van ...
Verordening com(2022)296
 
08.06.2022  Standpunt EU in het subcomité voor geografische aanduidingen dat is ingesteld bij de overeenkomst met Armenië over de goedkeuring van het reglement van orde van het ...
Besluit com(2022)255
 
31.03.2022  Geografische aanduidingen van de EU voor wijn, gedistilleerde dranken en landbouwproducten, en kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten.
Verordening com(2022)134
 
21.03.2022  Vaststelling van de wijzigingen van de Internationale Suikerovereenkomst 1992.
Besluit com(2022)117
 
08.09.2021  Standpunt dat namens de EU in de Internationale Suikerraad moet worden ingenomen met betrekking tot het wijzigen van de Internationale Suikerovereenkomst 1992.
Besluit com(2021)537
 
13.08.2021  Standpunt EU met betrekking tot de verlenging van de Internationale Suikerovereenkomst 1992.
Besluit com(2021)480
 
05.08.2021  Standpunt EU in de Internationale Graanraad met betrekking tot de wijziging van de definitie van “graan” of “granen” in het Graanhandelsverdrag 1995.
Besluit com(2021)450
 
18.06.2021  Wijziging van Verordening 2019/216 wat betreft het tariefcontingent van de Unie voor rundvlees van hoge kwaliteit uit Paraguay.
Verordening com(2021)313
 
26.03.2021  Standpunt EU in het gemengd comité met Chili inzake de handel in biologische producten ivm de vaststelling van het reglement van orde van dit comité.
Besluit com(2021)145
 
18.03.2021  Standpunt EU in de Internationale Graanraad met betrekking tot de verlenging van het Graanhandelsverdrag 1995.
Besluit com(2021)125
 
10.11.2020  Standpunt EU in de Wereldhandelsorganisatie over een besluit om bepaalde aankopen van levensmiddelen vrij te stellen van de toepassing van uitvoerverboden en ...
Besluit com(2020)729
 
30.10.2020  Standpunt EU in de Internationale Suikerraad betreffende de toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de Internationale Suikerovereenkomst 1992.
Besluit com(2020)671
 
17.09.2020  EU-standpunt in de Ledenraad van de IOR moet worden ingenomen ivm de toetreding van Oezbekistan tot de Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en ...
Besluit com(2020)495
 
04.09.2020  Wijziging van Verordening (EU) 2018/848 inzake de biologische productie, wat betreft de datum van toepassing en bepaalde andere in die verordening genoemde datums.
Verordening com(2020)483
 
04.08.2020  Standpunt EU in de Internationale Graanraad betreffende de toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot het Graanhandelsverdrag 1995.
Besluit com(2020)353
 
27.05.2020  Sluiting van de Overeenkomst met de regering van China betreffende samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de bescherming daarvan.
Besluit com(2020)213
 
27.05.2020  Ondertekening van de Overeenkomst met de regering van China betreffende samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de bescherming daarvan.
Besluit com(2020)214
 
27.02.2020  Standpunt dat namens de EU in de Internationale Graanraad moet worden ingenomen met betrekking tot de toetreding van Servië tot het Graanhandelsverdrag 1995.
Besluit com(2020)73
 
31.10.2019  Transitional provisions for the support by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the ...
Verordening com(2019)581
 
30.10.2019  Standpunt EU in de Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie.
Besluit com(2019)563
 
08.07.2019  EU-standpunt in Gemengd Landbouwcomité, opgericht bij overeenkomst met Zwitserland over de handel in landbouwproducten, mbt de wijziging van bijlagen 1 & 2 bij de ...
Besluit com(2019)326
 
24.06.2019  Standpunt dat namens de EU in de Internationale Suikerraad moet worden ingenomen met betrekking tot de verlenging van de Internationale Suikerovereenkomst 1992.
Besluit com(2019)286
 
24.06.2019  Ondertekening overeenkomst met de VS houdende opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit.
Besluit com(2019)296
 
24.06.2019  Sluiting overeenkomst met de VS houdende opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit.
Besluit com(2019)297
 
12.04.2019  Standpunt EU in de Werkgroep geografische aanduidingen die is ingesteld bij de Vrijhandelsovereenkomst met Korea wat betreft de vaststelling van zijn reglement van orde.
Besluit com(2019)181
 
04.04.2019  Standpunt EU in de Internationale Graanraad met betrekking tot de verlenging van het Graanhandelsverdrag 1995.
Besluit com(2019)167
 
14.12.2018  Standpunt EU wat betreft de formulieren voor certificaten voor de invoer in de EU van wijnbouwproducten uit Japan, en wat betreft de nadere ...
Besluit com(2018)837
 
27.07.2018  Toetreding van de EU tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen.
Besluit com(2018)350
 
27.07.2018  Actie van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen.
Verordening com(2018)365
 
16.07.2018  Wijziging verordening 1370/2013 houdende maatregelen tot vaststelling van steun en restituties mbt de kwantitatieve beperking voor de aankoop van mageremelkpoeder.
Verordening com(2018)533
 
05.07.2018  Ondertekening van de Overeenkomst tussen de EU en China ivm de WTO-procedure inzake maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde ...
Besluit com(2018)517
 
05.07.2018  Sluiting van de Overeenkomst tussen de EU en China ivm de WTO-procedure inzake maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde pluimveevleesproducten.
Besluit com(2018)518
 
01.06.2018  Financiering, beheer en monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Verordening com(2018)393
 
01.06.2018  Voorschriften inzake steun voor strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen, gefinancierd uit het ELGF en het ...
Verordening com(2018)392
 
22.05.2018  Verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie.
Verordening com(2018)312