COM(2023)398 EU
Standpunt EU in de Ledenraad van de Internationale Olijfraad (IOR) in verband met de toetreding van Bosnië en Herzegovina tot de Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de Ledenraad van de Internationale Olijfraad (IOR) in verband met de toetreding van Bosnië en Herzegovina tot de Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Council of Members of the International Olive Council (IOC) with respect to the accession of Bosnia and Herzegovina to the International Agreement on Olive Oil and Table Olives, 2015
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2023)398 NLEN
Extra COM-nummers COM(2023)398
Procedurenummer i 2023/0282(NLE)
Celex-nummer i 52023PC0398

2.

Key dates

Document 11-07-2023
Online publicatie 11-07-2023
Besluit 18-09-2023; Besluit 2023/1977
Bekendmaking in Publicatieblad i 25-09-2023; PB L 235 p. 10-12

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.