1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 1058 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
21.11.2023  Ontwerpbegrotingsplannen 2024: algemene beoordeling.
Mededeling com(2023)900
 
21.11.2023  Waarschuwingsmechanismeverslag 2024.
Mededeling com(2023)902
 
21.11.2023  Economisch beleid van de eurozone.
Aanbeveling com(2023)903
 
17.10.2023  Wijziging van Richtlijn 2014/62/EU wat betreft bepaalde rapportagevereisten.
Besluit com(2023)582
 
02.08.2023  Uitvoering en de resultaten van het Pericles IV-programma voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij in 2022.
Verslag com(2023)468
 
12.07.2023  European Semester for economic policy coordination: employment and social priorities for 2024.
ini(2023)2116
 
11.07.2023  Verlening van macro-financiële bijstand aan derde landen in 2022.
Verslag com(2023)409
 
30.06.2023  Invoering van de euro in Kroatië.
Verslag com(2023)341
 
28.06.2023  Eurobankbiljetten en -munten als wettig betaalmiddel.
Verordening com(2023)364
 
02.06.2023  , HET ECONOMISCH EN FINANCIEEL COMITÉ EN HET COMITÉ VOOR DE WERKGELEGENHEID Verslag over het Europees instrument voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid te ...
Verslag com(2023)291
 
24.05.2023  België, Bulgarije, Tsjechië, Duitsland, Estland, Spanje, Frankrijk, Italië, Letland, Hongarije, Malta, Oostenrijk, Polen, Slovenië, Slowakije en Finland.
Verslag com(2023)631
 
11.05.2023  European Semester for economic policy coordination 2024.
ini(2023)2063
 
11.05.2023  European Central Bank - annual report 2023.
ini(2023)2064
 
26.04.2023  Doeltreffende coördinatie van het economisch beleid en het multilaterale begrotingstoezicht.
Verordening com(2023)240
 
26.04.2023  Wijziging van Verordening (EG) nr. 1467/97 over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten.
Verordening com(2023)241
 
26.04.2023  Wijziging van Richtlijn 2011/85/EU betreffende voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten.
Richtlijn com(2023)242
 
08.03.2023  Richtsnoeren voor het begrotingsbeleid voor 2024.
Mededeling com(2023)141
 
12.12.2022  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening tot instelling van een instrument om steun te verlenen aan Oekraïne voor 2023 (macrofinanciële ...
Mededeling com(2022)738
 
22.11.2022  Ontwerpbegrotingsplannen 2023: algemene beoordeling.
Mededeling com(2022)900
 
22.11.2022  Economisch beleid van de eurozone.
Aanbeveling com(2022)782
 
22.11.2022  Waarschuwings­mechanismeverslag 2023 betreffende de preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden.
Verslag com(2022)781
 
09.11.2022  Mededeling over een leidraad voor een hervorming van het EU-kader voor economische governance.
Mededeling com(2022)583
 
23.09.2022  Verslag over het Europees instrument voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid te beperken in een noodtoestand (SURE) als gevolg van de COVID-19-uitbraak.
Verslag com(2022)483
 
19.07.2022  Verlening van macrofinanciële bijstand aan derde landen in 2021.
Verslag com(2022)341
 
07.07.2022  Competition policy - annual report 2022.
ini(2022)2060
 
07.07.2022  Banking Union - annual report 2022.
ini(2022)2061
 
05.05.2022  EGovernment accelerating digital public services that support the functioning of the single market.
ini(2022)2036
 
20.01.2022  European Semester for economic policy coordination: Annual Sustainable Growth Survey 2022.
ini(2022)2006
 
16.12.2021  Implementation report on the Recovery and Resilience Facility.
ini(2021)2251
 
07.10.2021  The revision of the Financial Regulation in view of the entry into force of the 2021-2027 multiannual financial framework.
ini(2021)2162
 
07.10.2021  The EU Action plan for the social economy.
ini(2021)2179
 
02.06.2021  AANBEVELING VAN DE RAAD met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 2021 van Cyprus.
Aanbeveling com(2021)513
 
02.06.2021  AANBEVELING VAN DE RAAD met een advies van de Raad over het convergentieprogramma 2021 van Kroatië.
Aanbeveling com(2021)511
 
02.06.2021  AANBEVELING VAN DE RAAD met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 2021 van Letland.
Aanbeveling com(2021)514
 
02.06.2021  Update verscherpt toezicht - Griekenland, juni 2021.
Mededeling com(2021)528
 
02.06.2021  AANBEVELING VAN DE RAAD om een einde te maken aan de situatie van een buitensporig overheidstekort in Roemenië.
Aanbeveling com(2021)530
 
02.06.2021  AANBEVELING VAN DE RAAD met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 2021 van Italië.
Aanbeveling com(2021)512
 
02.06.2021  AANBEVELING VAN DE RAAD met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 2021 van Spanje.
Aanbeveling com(2021)509
 
02.06.2021  AANBEVELING VAN DE RAAD met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 2021 van Litouwen.
Aanbeveling com(2021)515
 
02.06.2021  België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, ...
Verslag com(2021)529
 
02.06.2021  AANBEVELING VAN DE RAAD met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 2021 van Luxemburg.
Aanbeveling com(2021)516
 
02.06.2021  AANBEVELING VAN DE RAAD met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 2021 van Frankrijk.
Aanbeveling com(2021)510
 
02.06.2021  AANBEVELING VAN DE RAAD met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 2021 van Oostenrijk.
Aanbeveling com(2021)520
 
02.06.2021  AANBEVELING VAN DE RAAD met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 2021 van Slovenië.
Aanbeveling com(2021)524
 
02.06.2021  AANBEVELING VAN DE RAAD met een advies van de Raad over het convergentieprogramma 2021 van Hongarije.
Aanbeveling com(2021)517
 
02.06.2021  AANBEVELING VAN DE RAAD met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 2021 van Malta.
Aanbeveling com(2021)518
 
02.06.2021  AANBEVELING VAN DE RAAD met een advies van de Raad over het convergentieprogramma 2021 van Polen.
Aanbeveling com(2021)521
 
02.06.2021  AANBEVELING VAN DE RAAD met een advies van de Raad over het convergentieprogramma 2021 van Roemenië.
Aanbeveling com(2021)523
 
02.06.2021  AANBEVELING VAN DE RAAD met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 2021 van Finland.
Aanbeveling com(2021)526
 
02.06.2021  AANBEVELING VAN DE RAAD met een advies van de Raad over het convergentieprogramma 2021 van Zweden.
Aanbeveling com(2021)527