Inbreng Eerste Kamerdebat Zorg en Dwang

Met dank overgenomen van M.A.M. (Marleen) Barth i, gepubliceerd op dinsdag 16 januari 2018.

Het waren twee zware, maar belangrijke dagen. Ik voerde in de Eerste Kamer het debat over drie nieuwe wetten, die gaan over een belangrijk onderwerp: het toepassen van dwang in de geestelijke gezondheidszorg, de ouderenzorg en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Soms is dat nodig, om mensen zelf of de samenleving te beschermen. Maar het mag alleen als het echt niet anders kan en als het zeer zorgvuldig gebeurt.

We spraken ook over de forensische zorg, voor mensen die strafrechtelijk over de schreef zijn gegaan omdat ze een psychische stoornis hebben of een verstandelijke beperking. Voor hen is goede zorg enorm belangrijk en ook hier helpt zorg de samenleving veiliger te maken.

Het zijn thema’s die heel dicht bij mijn hart liggen, omdat het mensen raakt die op hun meest kwetsbaar zijn. Hier kun je mijn bijdrage aan het debat beluisteren. Drie ingewikkelde wetten, dus ik sprak wel bijna drie kwartier.