34861 - Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (implementatie PNR) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 8 april 2020
kalender

34861 nl - wetsvoorstel
Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (implementatie PNR)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 9 januari 2018 ingediend door de minister van Justitie en Veiligheid, Grapperhaus i.

 

Dit wetsvoorstel vormt een omzetting van de PNR-richtlijn (PNR: Passenger Name Record) over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers. Het regelt voor Nederland: - de verplichting van luchtvaartmaatschappijen om passagiersgegevens te verstrekken aan de Nederlandse passagiersinformatie-eenheid (Pi-NL), - de instelling en de taken van de Pi-NL, - de gegevensverwerking door de Pi-NL, - de aanwijzing van de instanties die bevoegd zijn passagiersgegevens of de verwerking ervan te verzoeken en te ontvangen, - de uitwisseling van gegevens met de passagiersinformatie-eenheden van de andere lidstaten en met Europol, - de doorgifte aan derde landen, - de bewaartermijnen, - de gegevensbescherming, waarbij voor de Pi-NL een functionaris voor gegevensbescherming moet worden benoemd.

1.

Volledige titel

Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en zes amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(54 stuks)

2 9 januari 2018, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST348611
Koninklijke boodschap
 
2 9 januari 2018, voorstel van wet, nr. 2     KST348612
Voorstel van wet
 
2 9 januari 2018, memorie van toelichting, nr. 3     KST348613
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, het betrokken EU-dossier, de betrokken EU-wetgeving, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.