Motie Diertens/Van den Berg over ROM-data - Geestelijke gezondheidszorg

Deze motie i is onder nr. 383 toegevoegd aan dossier 25424 - Geestelijke gezondheidszorg.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Geestelijke gezondheidszorg; Motie; Motie van de leden Diertens en Van den Berg over ROM-data
Document­datum 21-12-2017
Publicatie­datum 21-12-2017
Nummer KST25424383
Kenmerk 25424, nr. 383
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 383 MOTIE VAN DE LEDEN DIERTENS EN VAN DEN BERG

Voorgesteld 21 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het gebruik van ROM-data (Routine Outcome Monitoring) positieve gevolgen kan hebben voor diverse partijen, zoals cliënten en zorgaanbieders;

overwegende dat de discussie rondom het gebruik van ROM-data veelal draait om de mate waarin de privacy van de cliënten en hun data geborgd zijn;

overwegende dat de Autoriteit Persoonsgegevens zich buigt over de ROM-data en dat vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, waardoor de Wet bescherming persoonsgegevens niet meer geldt;

van mening dat privacy binnen de zorg, met name binnen de geestelijke gezondheidszorg, van groot belang is en dat de betrokken partijen zonder angst voor inbreuken op privacy gebruik moeten kunnen maken van ROM-data;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat de ROM-data voldoen aan de AVG en de Kamer hierover te informeren voordat de AVG van toepassing is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Diertens

Van den Berg


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.