Verduurzaming in gevaar door tekort aan technische vaklui

Met dank overgenomen van W.J. (William) Moorlag i, gepubliceerd op vrijdag 15 december 2017.

Dit kabinet wil zo’n 7,5 miljoen woningen energieneutraal maken. Hard nodig om er een beetje zekerder van te kunnen zijn dat we de klimaatdoelen zoals afgesproken in het Parijs-akkoord gaan halen. Maar, wie gaan deze huizen eigenlijk isoleren, zonnepanelen installeren en de gasaansluiting afkoppelen?

Die vraag is vooralsnog niet te beantwoorden. Voor deze immense opgave zijn namelijk volstrekt onvoldoende vakkrachten op de arbeidsmarkt. Er is berekend dat we voor de ambitie van het verduurzamen van 250.000 huizen per jaar, meer dan 100.000 nieuwe vaklui nodig hebben. En bedenk dan dat aannemers, installatie- en isoleerbedrijven nu al een schreeuwend tekort aan vakbekwaam personeel hebben.

Daarom roep ik de minister en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat op om - binnen het nieuw af te sluiten energieakkoord - een helder plan op te nemen over hoe we dit tekort aan mankracht oplossen.

Het is essentieel dat hierbij ook wordt nagedacht over hoe mensen van alle onderwijsniveaus betrokken worden. Deze energietransitie biedt namelijk een grote kans om ook hen die nu aan de kant staan, weer mee te laten doen. Want hoewel het vacatures regent in techniekland, zitten er nog altijd veel mensen thuis omdat ze net een ander soort werkervaring of een andere opleidingsachtergrond hebben. Zij willen niets liever dan aan de slag, maar komen er niet tussen, ondanks de vraag naar medewerkers. Dat is niet uit te leggen, onbegrijpelijk en bovendien een groot risico voor de nu zo hard nodige omslag naar duurzame energie.