Taakverdeling duoministers kabinet-Rutte III

donderdag 26 oktober 2017, 13:35

DEN HAAG (PDC i) - De onderwerpen die onder het takenpakket vallen van de ministers en staatssecretarissen zijn bekend. Opvallend is dat de minister van BZK ook verantwoordelijk wordt voor de woningbouw en de ruimtelijke ordening.

Bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat de staatsecretaris over milieu en openbaar vervoer. De minister gaat over onderwerpen als infrastructuur, zaken aangaande water en de scheep- en luchtvaart.

Binnen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat valt het klimaat (inclusief energie) onder de taken van de minister. De staatssecretaris heeft vooral taken met betrekking tot ondernemerschap, zoals het MKB en consumentebeleid en voorts het telecombeleid.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid telt twee ministers. De minister met portefeuille heeft als takenpakket onder meer de nationale veiligheid, terrorismebestrijding en de politie. De minister zonder portefeuille zal zich gaan richten op wetgeving, zoals strafrecht, rechtsbestel en de rechterlijke organisatie.

Een ander ministerie dat zogenoemde 'duoministers' kent is Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De minister zonder portefeuille zal zich gaan richten op het basis onderwijs en voortgezet onderwijs. Daarnaast vallen de media onder zijn taken. De minister met portefeuille heeft onder meer het hoger onderwijs, wetenschapsbeleid en emancipatie onder haar beheer.

Bij het het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de minister met portefeuille de verpleeg- en thuiszorg in zijn takenpakket. De minister 'zonder' richt zich op de geneeskundige zorg en de zorgverzekeringswet. De staatssecretaris 'doet' onder meer de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en leefstijl.

Bron: rijksoverheid.nl