34775 XV NL - wetsvoorstel
Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 19 september 2017 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Asscher i.

 

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2018 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en zeven amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 74 moties ingediend.

4.

Documenten

(157 stuks)

2 19 september 2017, voorstel van wet, nr. 1     KST34775XV1
Voorstel van wet
 
2 19 september 2017, voorstel van wet, 34775-XV, nr. 1    
Voorstel van wet (34775-XV-1) - Begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018
 
2 19 september 2017, memorie van toelichting, nr. 2     KST34775XV2
Memorie van toelichting
 
2 19 september 2017, memorie van toelichting, 34775-XV, nr. 2    
Memorie van toelichting (34775-XV-2) - Begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018
 
2 19 september 2017, nader rapport, nr. 3     KST34775XV3
Nader rapport
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.