Stemmingen moties Voorstel verandering van de Grondwet tot opneming van een algemene bepaling

1.

Kerngegevens

Officiële titel Stemmingen moties Voorstel verandering van de Grondwet tot opneming van een algemene bepaling
Document­datum 06-06-2017
Publicatie­datum 06-06-2017
Nummer HTK20162017-83-12
Kenmerk 34516;14; 34516;15
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

12

Stemmingen moties Voorstel verandering van de Grondwet tot opneming van een algemene bepaling

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling,

te weten:

  • de motie-Öztürk over het bevorderen van de sociale functie en de kennis van de Grondwet (34516, nr. 14);
  • de motie-Segers/Özütok over het opnemen van internationale mensenrechten in de Grondwet (34516, nr. 15).

(Zie vergadering van 31 mei 2017)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Baudet (FvD):

Mevrouw de voorzitter. Zoals Forum voor Democratie de motie-Öztürk op stuk nr. 14 leest, ziet zij op het vergroten van de aandacht voor de Nederlandse tradities, de Nederlandse wetten en de Nederlandse cultuur in het onderwijs en onder jonge mensen in het algemeen en het langs die weg vergroten van burgerschap en voeling met de Nederlandse identiteit. Dit is een van de manieren om de grote problemen die ontstaan zijn door de massa-immigratie van met name personen van Turkse en Marokkaanse afkomst te overkomen. Dit instrument kan ons dus helpen met de integratie van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving. Daarom zullen wij voor deze motie van de heer Öztürk stemmen.

In stemming komt de motie-Öztürk (34516, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66 en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Segers/Özütok (34516, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, DENK, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Stemmingen moties Voorstel verandering van de Grondwet tot opneming van een 6 juni 2017

Tweede Kamer

83-12-1

algemene bepaling    TK 83


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.