34516, nr. 15 - Motie Segers/Özütok over het opnemen van internationale mensenrechten in de Grondwet - Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet (Grondwetswijziging, eerste lezing)

Deze motie werd op 31 mei 2017 ingediend door het Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers (CU) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet (Grondwetswijziging, eerste lezing) en was mede ondertekend door Nevin Özütok (GL) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, te bezien of en op welke wijze mensenrechten die daar nu niet expliciet in zijn opgenomen, kunnen worden toegevoegd aan de Grondwet.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 31 mei 2017, motie, nr. 15     KST3451615
Motie Segers/Özütok over het opnemen van internationale mensenrechten in de Grondwet
 

2.

Dossier