34725 XV NL - wetsvoorstel
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 17 mei 2017 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Asscher i.

 

1.

Volledige titel

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zeven moties ingediend.

3.

Documenten

(33 stuks)

2 17 mei 2017, jaarverslag, nr. 1     KST34725XV1
Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016
 
2 17 mei 2017, jaarverslag, nr. 1    
Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016
 
2 17 mei 2017, brief, nr. 2     KST34725XV2
Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)
 
2 17 mei 2017, voorstel van wet, nr. 3     KST34725XV3
Voorstel van wet
 
2 17 mei 2017, voorstel van wet, 34725-XV, nr. 3    
Voorstel van wet
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.