Plasterk maant initiatiefnemers voorstellen voor tweede lezing in te dienen

dinsdag 14 maart 2017, 8:27

DEN HAAG (PDC i) - Minister Plasterk i vindt dat snel moet worden begonnen met de tweede lezing van voorstellen tot herziening van de Grondwet. Hij vraagt de initiatiefnemers van de eerste lezing nu snel de wetsvoorstellen in te dienen. Het betreft wijziging van de procedure voor benoeming van burgemeester en commissaris van de Koning en invoering van het correctief referendum.

Plasterk wijst er op dat gebruikelijk is de tweede lezing al in gang te zetten, zodra de Tweede Kamer vanwege de in eerste lezing aangenomen grondwetsvoorstellen is ontbonden. De Raad van State heeft dat eerder ook wenselijk genoemd. De nieuwgekozen Kamer kan de tweede lezing dan direct ter hand nemen.

De minister wil voor 1 mei weten of, en zo ja wanneer, de beide voorstellen worden ingediend. Het voorstel over de deconstitutionalisering van benoemingen werd in eerste lezing ingediend door Gerard Schouw i, dat over het correctief referendum door Schouw, Linda Voortman i en Manon Fokke i. Alleen Voortman is na 15 maart nog Kamerlid.

Het alternatief - dat de regering de wetsvoorstellen in tweede lezing indient - heeft niet de voorleur van de minister.

Bron: brief Plasterk, 13 maart