Maak kinderen geen slachtoffer Duo Penottibeleid

Met dank overgenomen van J.M. (Jan) Paternotte i, gepubliceerd op maandag 20 april 2009, 15:10.

Op zich verdient het college sympathie voor haar streven naar meer gemengde scholen. Niemand is tegen gemengde scholen.

De samenleving opdelen in 'wit' en 'zwart' voelt al een stuk minder prettig. En nu blijkt dat in de praktijk het spreidingsbeleid zijn doel volledig voorbij schiet.

Onlangs konden we in Het Parool lezen dat een Nederlands-Marokkaanse vrouw in IJburg op een witte school in haar eigen buurt werd geweerd omdat ze te hoog opgeleid was. Autochtone kinderen met hoogopgeleide ouders konden een plek op een school in de buurt helemaal vergeten. Zo probeerde een inwoner tevergeefs zijn twee kinderen in te schrijven bij drie scholen die hij wel zag zitten. De reden van de weigeringen: de schoolpopulaties moeten 'een afspiegeling van de IJburgse bevolking' blijven. Hij mocht zijn kinderen alleen nog op de school zetten die als zwakste van de vier basisscholen op het eiland te boek staat.

We mogen hopen dat andere stadsdelen en buurten het voorbeeld van IJburg niet volgen. De grote denkfout van dit beleid is namelijk dat het mengen van scholen op de eerste plaats komt. Het gaat niet meer over zaken die écht belangrijk zijn voor ouders en hun kinderen: keuzevrijheid en de kwaliteit, locatie en identiteit van de school die hun voorkeur heeft.

Kwaliteit moet de eerste prioriteit hebben. Gemeentes moeten meer armslag krijgen om zwakke scholen te helpen, en desnoods in te kunnen grijpen op scholen die notoir slecht presteren. Niemand wil zijn of haar kind naar een zwakke school sturen, en dat is maar goed ook. Ouders willen het beste voor hun kind. Dat betekent ook liefst een school in de buurt. Lange fietstochten voor basisschoolleerlingen kosten veel tijd, en zijn onveilig. Als een buurt dus echt gemengd is, zal een goede school als vanzelf gemengd worden. Daarom pleit D66 voor een diverse woonvoorraad in álle buurten, waar hogere en lagere inkomens bij elkaar wonen.

Het spreidingsbeleid van de gemeente doet precies het tegenovergestelde: de samenstelling van buurten wordt eenzijdiger. Makelaars op IJburg melden al dat veel 'witte' ouders hun huis nu te koop zetten en naar bijvoorbeeld Amstelveen vertrekken, simpelweg omdat verhuizen de enige mogelijkheid is hun kind op een goed presterende basisschool te krijgen.

Op termijn zullen de schoolpopulaties in IJburg dus inderdaad een afspiegeling zijn van de IJburgse bevolking: alleen maar kinderen uit de groep allochtone ouders met een lage opleiding wier kinderen wel op de goede scholen terecht kunnen. Waar is dan het hele idee van gemengde scholen gebleven?

Nog geen jaar geleden concludeerde de commissie Dijsselbloem dat een hele generatie kinderen 'proefkonijn' van de mislukte onderwijsvernieuwing 'het Studiehuis' is geworden. Laten we niet nu nieuwe proefkonijnen slachtoffer van het Duo Penottibeleid maken. Door alle energie te richten op het versterken van zwakke scholen en het zorgen voor een echt gemengde woningvoorraad zijn we verstandiger bezig.

Jan Paternotte, duo-gemeenteraadslid D66, en Alexander Scholtes, raadslid D66 in Oud-Zuid