Amsterdam wil experiment gereguleerde wietteelt

Met dank overgenomen van J.M. (Jan) Paternotte i, gepubliceerd op woensdag 26 november 2014, 15:09.

Op verzoek van D66, GroenLinks, VVD, SP en PvdA gaat de burgemeester voorbereidingen treffen om te starten met een experiment voor gereguleerde wietteelt. Dit experiment moet worden uitgevoerd door een of meerdere externe partijen die zijn geselecteerd door de gemeente. Een grote meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad stemde vandaag voor een motie die hiertoe opriep. Ook stemde de gemeenteraad met 44 van de 45 stemmen voor een oproep aan het kabinet om zo snel mogelijk over te gaan op regulering van wietteelt in Nederland. Alleen de eenkoppige CDA-fractie stemde tegen beide voorstellen.

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte is bijzonder blij met dit sterke signaal van Amsterdam richting het kabinet. “Het starten van een experiment met gereguleerde wietteelt door een erkende private partij is een goede concrete stap om uiteindelijk coffeeshops legaal te kunnen bevoorraden. Nu zorgt de achterdeur problematiek nog voor teveel problemen, van gezondheidsrisico’s tot het in stand houden van een crimineel circuit waar Amsterdam veel politie voor moet inzetten”.

Op dit moment wordt het verkopen van wiet gedoogd, maar is het telen nog steeds verboden. Volgens D66 een krom systeem, met verregaande negatieve gevolgen. Zo zijn coffeeshophouders noodgedwongen om hun shop te bevoorraden via het criminele circuit. Ook zijn de gezondheidsrisico’s onnodig groot omdat er geen controle kan plaatsvinden op de sterkte, samenstelling en kwaliteit van de wiet. Daarnaast is de veiligheid in buurten en wijken in het onnodig in het geding omdat er nu in woningen en zolderkamers gekweekt wordt, hetgeen regelmatig tot branden en/of overlast leidt. Dit alles legt een grote last op de capaciteit van de politie.

De oplossing voor deze problemen is volgens ons simpel: het gebruik en de teelt van softdrugs legaliseren, zoals in Uruguay en de Amerikaanse staat Colorado al het geval is.D66 pleit hier al langer voor. In Nederland zijn we helaas nog niet zo ver, maar stap voor stap komen we in de goede richting. Zo heeft burgemeester Eberhard van der Laan in februari 2014 het manifest ‘Joint Regulation’ ondertekend waarmee de gemeente Amsterdam zich heeft aangesloten bij de grote ‘coffeeshopgemeenten’ om bij de Minister van Veiligheid en Justitie te pleiten voor ruimte om wietteelt te reguleren. Inmiddels hebben veel van de 54 gemeenten die de Joint Regulation hebben getekend verschillende voorbereidingen getroffen om regulering van wietteelt mogelijk te maken.

Link