Motie Klein over een onafhankelijke onderzoeksrechter bij de evaluatie van de praktijk van waarheidsvinding - Jeugdzorg

Deze motie i is onder nr. 568 toegevoegd aan dossier 31839 - Jeugdzorg i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Jeugdzorg; Motie; Motie van het lid Klein over een onafhankelijke onderzoeksrechter bij de evaluatie van de praktijk van waarheidsvinding
Document­datum 23-02-2017
Publicatie­datum 24-02-2017
Nummer KST31839568
Kenmerk 31839, nr. 568
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

31 839 Jeugdzorg

Nr. 568 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 23 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat waarheidsvinding op grond van de Jeugdwet de basis vormt voor de beschikkingen over uithuisplaatsingen;

overwegende dat de Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen verplicht zijn in een rapportage de feiten naar waarheid aan te voeren;

overwegende dat er geen effectieve toetsing plaatsvindt of de feiten in een rapportage inderdaad naar waarheid zijn;

overwegende dat in het komend najaar een evaluatie zal verschijnen over de praktijk van waarheidsvinding;

verzoekt de regering, bij deze evaluatie ook de mogelijkheid voor het inzetten

van een onafhankelijke onderzoeksrechter te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.