Het SP Buitenlandgeluid

Met dank overgenomen van H. (Harry) van Bommel i, gepubliceerd op maandag 20 februari 2017, 11:43.

Bij mijn afscheid presenteerden mijn medewerkers een bundel met mijn verzamelde werken. Die bestaat uit een selectie van zestig opiniestukken die ik schreef voor kranten en tijdschriften, gedurende mijn Kamerlidmaatschap. Al deze artikelen over het buitenlandse beleid geven gezamenlijk een goed beeld van onze inzet op het vlak van mensenrechten, conflictpreventie en de ontwikkelingen in de Europese Unie. Mijn trouwe bezoekers van dit blog bied ik graag een exemplaar aan. Belangstelling? Stuur me even een mail op h.vbommel@tweedekamer.nl.