Extra schoolkosten voor mbo’er omlaag

Met dank overgenomen van M. (Mohammed) Mohandis i, gepubliceerd op dinsdag 7 februari 2017.

Iedereen verdient een gelijke kans in ons Nederland. Het is daarom belachelijk dat minderjarige mbo’ers veel duurder uit zijn dan hun leeftijdsgenoten op de havo. Dat is niet eerlijk, en maakt de drempel voor mbo’ers om te gaan studeren ook hoger.

Daarom ben ik erg blij dat de Kamer vandaag een motie van het CDA en van mij aannam die het kabinet opdraagt die extra schoolkosten zo snel mogelijk te verlagen.

De extra schoolkosten die deze mbo’ers maken bedragen nu gemiddeld 500 euro per jaar. Dat geld is nodig voor praktische materialen; zoals scharen voor de kappersopleiding of messen voor de koksopleiding. Dat zijn kosten waar hun leeftijdsgenoten niet mee te maken hebben. Ik vrees dat sommige studenten zich hierdoor laten afschrikken. Zonde, want een opleiding volgen is de beste route naar een goede toekomst.

We hebben de afgelopen tijd al stappen in de goede richting gezet. Bijvoorbeeld door iedere mbo’er een OV-kaart te geven en de tegemoetkoming voor de schoolkosten te verhogen. Dat scheelt een hoop, maar ik wil de drempel van de schoolkosten helemaal wegnemen. Dankzij deze aangenomen motie kunnen we daarmee aan de slag, zodat iedere mbo’er een gelijke kans krijgt.